Dommerforeningen slutter seg til anbefalingene fra Domstolkommisjonen

dommer

Den norske dommerforeningen har mottatt delinnstillingen om forslag til fremtidig domstolstruktur. Dommerforeningen kan i det vesentlige slutte oss til de forslag til ny struktur som er foreslått av kommisjonen.

Dommerforeningen har forståelse for at mange av forslagene vil berøre flere av våre medlemmers arbeidssituasjon. Samfunnsforholdene har likevel endret seg siden siste strukturreform. Stikkord er blant annet mer tidkrevende og komplekse saker og økt internasjonalisering. Dette stiller krav til endring for å opprettholde kvaliteten på domstolenes avgjørelser.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Gode fagmiljø og mindre sårbarhet
Dommerforeningen mener det er viktig at domstolene får en størrelse som gjør at det kan etableres gode fagmiljø i de enkelte domstoler. Dette vil også redusere sårbarhet ved sykdom og annet fravær. Dommerforeningen mener videre det er helt nødvendig at etterutdanning og annet kompetansearbeid i domstolene kan gjennomføres uten at saksavviklingen rammes. Større enheter gjør også at det kan legges til rette for en moderat spesialisering av dommere.

Særdomstolsutvalget pekte på behovet for spesialisering av dommere som behandler saker om barn. Etter Dommerforeningens syn ivaretar det foreliggende forslag også dette hensynet.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Større domstoler vil etter Dommerforeningens syn også bidra til å sikre rekrutteringen av dommere.

Digitaliserte domstoler
Dommerforeningen mener 8-10 dømmende årsverk per domstol vil sikre de hensyn som er nevnt ovenfor. Forslaget til flertallet i Domstolkommisjonen ivaretar disse hensyn på en god måte. Flertallets forslag med en struktur på 22 tingretter og med 30 bemannede rettssteder sikrer også den nødvendige tilgang til domstolene for innbyggerne.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Enkelte deler av landet, særlig Nord-Norge, byr på særlige utfordringer, på grunn av store avstander. Etter Dommerforeningens syn er disse hensyn også ivaretatt på en god måte i innstillingen. Likeledes mener Dommerforeningen at den samiske dimensjon er godt ivaretatt i forslaget.

Forslaget til reform vil også kunne bidra til gjennomføring av digitaliserte domstoler over hele landet og til gjennomføring av bevissikring i form av lyd- og bildeopptak.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.