Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

kirken

Den norske kirkes biskoper har sendt inn høringssvar om abortutvalgets rapport. De er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort.

– Vi støtter at målet for abortpolitikken må være å ha så få aborter som mulig og at de aborter som skjer bør gjennomføres på et tidligst mulig tidspunkt, sier Den norske kirkes ledende biskop Olav Fykse Tveit.

Biskopene er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

– Forslaget reflekterer ikke tilstrekkelig den økende grad av den moralsk status og rettsvern fosteret får gjennom svangerskapet, sier Mørebiskop Ingeborg Midttømme.

Biskopene i Den norske kirke har denne uken sendt inn høringssvar på abortutvalgets rapport Abort i Norge, som ble levert til helseministeren i desember.

Les også:  LESERINNLEGG: Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite

Abortloven søker å finne en balanse i hensynet til rettighetene til henholdsvis mor og foster.  

– Vi støtter en generell forståelse av at mors menneskeverd må ha forrang, sier Fykse Tveit.

I høringssvaret skriver Bispemøtet om hvorfor de er kritisk til forslaget om å utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18:

«Bispemøtet er innforstått med de utfordringer som er til stede i dagens nemndsordning og den inngripen dette gir i kvinnens autonomi. Samtidig er det en etablert grense ved uke 12. Dette begrunnes i fosterets biologiske modning og rettsvern, og økt tilgjengelig informasjon om fosteret».

– Dersom grensen for selvbestemmelse endres til utgangen av uke 18, bortfaller ordningen med nemnd i denne perioden. Da mener vi at en obligatorisk veiledningsordning, slik nemda har utredet, er et godt alternativ, sier Midttømme.

Les også:  Skiskyting: Dommen mot Anders Besseberg anket å stedet

I sitt høringssvar skriver biskopene at en «slik obligatorisk veiledning eller samtale synliggjør i lovverket at abort mellom uke 12 og 18 er annerledes enn abort før uke 12, og at man slik anerkjenner fosterets økende moralske status gjennom svangerskapet. Samtidig vil kvinnens selvbestemmelsesrett styrkes i forhold til dagens lovgivning».

Fremskritt innenfor fosterdiagnostikk gir større mulighet til å påvirke hvem som blir født, mener biskopene, som blant annet støtter en streng regulering av fosterantallsreduksjon.

– Vi støtter en streng regulering av fosterantallsreduksjon, og mener at dette må knyttes til særlige tilfeller og fortsatt behandles i nemnd, sier Mørebiskopen.

Biskopene er opptatt av at abortloven må ses i sammenheng med annen politikk, både lovverk og sosialpolitikk. Preses Fykse Tveit ønsker en tydelig inkluderingspolitikk: 

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

– Kombinasjonen av økt informasjon om fosteret på et tidligere tidspunkt i svangerskapet, og utvidet grense for selvbestemt abort, fører til endrete premisser for hvordan vi som samfunn legger til rette for funksjonsmangfold like rettigheter for alle. Abortloven og øvrig politikk må sees i sammenheng, både lovverk og utforming av sosialpolitikk.

Derfor mener biskopene at en ny lov bør inkludere en formulering om retten til å fullføre et svangerskap, for å sikre respekten for det ufødte liv.

– En slik formulering i lovverket vil vise at alle har samme menneskeverd, avslutter kirkens ledende biskop, Olav Fykse Tveit.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.