kirken

Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Den norske kirkes biskoper har sendt inn høringssvar om abortutvalgets rapport. De er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort. – Vi støtter at målet for abortpolitikken må være å ha... Les mer »
Den norske kirke

Fastelavnssøndag: Flere arrangement i kirkene i Bodø

Denne helgen er det fastelavnssøndag, og mer enn hundre kirker inviterer til karneval for barn og familier. Gjennom helgen er det mer enn 500 åpne, de fleste gratis, arrangementer i Den norske... Les mer »
julekrans gravstøtte

Annenhver besøker en grav i desember

Mange bruker julehøytiden til å besøke en grav til noen som er døde. En ny undersøkelse viser at 48 % har plan om å besøke en grav i løpet av desember. –... Les mer »
kirken

Tradisjon med julaftengudstjeneste

Over hele landet inviterer kirken til gudstjenester på julaften. Mer enn 800.000 ønsker julegudstjenesten som en del av sin julefeiring. Hvert år arrangerer Den norske kirke nærmere 2300 gudstjenester på julaften. Ferske... Les mer »
kirken

Bodø domkirke: Svein Valle vigslet til biskop

Svein Valle ble vigslet til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, søndag 19. november. Prekenen tok utgangspunkt i bibelhistorien om fire mennesker som bar en lam mann til Jesus. I en høytidsstemt gudstjeneste ble... Les mer »
kirken

– Glad kirken er der

Den norske kirkes medlemsundersøkelse viser at kirkens medlemmer er positivt innstilt til kirken og kirkens rolle i samfunnet. – Kirken trengs, i samfunnet og for enkeltmennesker, sier kirkerådslederen. Over åtte av ti... Les mer »
kirken

Ny biskop i Sør-Hålogaland: – Vi skal lære av Bodø/Glimt

I domkirken der han ble døpt, ble Svein Valle presentert som ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Han mener kirken kan lære av byens fotballsuksess. – Kirken har et prosjekt og et oppdrag... Les mer »
kirken

Svein Valle er ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme

Kirkerådet har tilsatt Svein Valle som ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Den nye biskopen presenteres i Bodø domkirke fredag 22. september. – Samfunnet i dag skriker etter meningsfulle fellesskap, barn og unge... Les mer »
kirke

Glad for milliarder til kirkebygg

Regjeringen oppretter et kirkebevaringsprogram på ti milliarder kroner. Sekretariatet skal ligge i Trondheim. – Glad for at regjeringen nå oppretter kirkebevaringsprogrammet som blir et generasjonsfond for fremtiden, sier kirkerådslederen. – Kirkebyggene er... Les mer »
kirken

Kirkevalget: Dette er kandidatene til Sør-Hålogaland bispedømmeråd

I høst er det kirkevalg, og 35 navn står på til valg av leke medlemmer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. Bispedømmet  utgjør Nordland fylke. De som velges blir også medlemmer av Kirkemøtet. I september... Les mer »