kirken

Kirkevalget: Dette er kandidatene til Sør-Hålogaland bispedømmeråd

I høst er det kirkevalg, og 35 navn står på til valg av leke medlemmer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. Bispedømmet  utgjør Nordland fylke. De som velges blir også medlemmer av Kirkemøtet. I september... Les mer »
kirke

Påskefeiring over hele landet

Denne uken feires påske i kirker over hele landet. Fra skjærtorsdag til 2. påskedag er det mer enn 3000 gudstjenester i Den norske kirke. – Påsken er mer enn påskekrim og Kvikk... Les mer »
kirken

Bli med i det samiske kirkedemokratiet!

Er du opptatt av verdispørsmål, interessert i kirkelige spørsmål og urfolksarbeid i kirkelig sammenheng? Gjennom det samiske kirkedemokratiet kan du være med å påvirke samiske saker i Den norske kirke! – En... Les mer »
Stortinget

Stortinget behandler grunnlovsforslag

Torsdag 12. januar behandler Stortinget flere grunnlovsforslag. Blant forslagene er at Stortinget skal tre sammen tidligere og å åpne for å fremme borgerforslag på Stortinget. Grunnlovsendringene må vedtas med 2/3 flertall, og... Les mer »
kirkevalg

Kirkevalget 2023: Disse nomineringsgruppene er registrert

For første gang er det registrert tre nomineringsgrupper til kirkevalget: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. I tillegg stiller Nominasjonskomiteens liste. 11. september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har... Les mer »
kirken

Velkommen til jul i kirken

Kirker over hele landet åpner dørene på julaften. – I en tid som er vanskelig for mange, er du velkommen til å ta del i julens budskap om glede og fred for... Les mer »
kirken

Rosemarie Köhn – Biskopen som vant folks hjerter

Biskop emerita Rosemarie Köhn døde søndag 30. oktober kl. 01.40 etter lang tids sykdom, 83 år gammel. Hun var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006. Köhn var den første kvinne... Les mer »
pc

LESERINNLEGG: Det er Norge som har problemer, ikke Israel

En politisk sammenheng vi kan observere århundrer tilbake er at dersom makthavere får problemer med å holde kontroll over folket og makten sin, velger de å peke på en syndebukk i stedet for... Les mer »
kirke

Flere ble døpt og viet i kirken i 2021

Flere ble døpt og giftet seg i kirken i 2021 enn i 2020. Det viser de foreløpige KOSTRA-tallene som Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag. Det var en økning på 8 % i... Les mer »
prest

Den norske kirke overtar flere prestegårder

Regjeringen har nå bestemt fordelingen av prestegårdseiendommer mellom Opplysningsvesenets fond og Den norske kirke. I forbindelse med delingen av stat og kirke har regjeringen nå i all hovedsak fastsatt hvilke eiendommer kirken... Les mer »