kirke

Åpne kirker under Halloween

Mange menigheter har lang og god tradisjon med ulike samlinger allehelgen, og det skjer mye over hele landet. Dette lokale arbeidet er det viktigste i kirkens diakonale arbeid. I fjor ble gode ideer som Borg bispedømme har brukt, videreformidlet til... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Tragedien i Mellomkirkelig Råd

I et oppslag i bladet Dagen 10. august (papirutgaven) gjør generalsekretæren i Mellomkirkelig Råd, MKR, Berit Hagen Agøy, rede for sitt syn på hva som er «gjeldende folkerett» og hvor hun mener den... Les mer »
prest

Kirken forbereder høstens konfirmasjoner: Slik er reglene

Årets konfirmasjonsgudstjenester blir gjennomført i tråd med smittevernreglene, opplyser Den norske kirke i en pressemelding. – Vi gleder oss til å feire mange tusen konfirmanter denne høsten, men det vil bli en... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Israel og kirken

Den norske kirkes nye preses biskop Olav Fykse Tveit hadde ikke sittet lenge i stolen før han fortsatte sin demagogiske anti-israelisme som han er kjent fra som leder i Kirkenes Verdensråd. Av... Les mer »
prest

50 millioner til kirkebygg

Regjeringen har bevilget 50 millioner kroner ekstra til vedlikehold av kirkebygg. Dette er en del av en tiltaksproposisjon regjeringen foreslår. – Vi er glad for at regjeringen er med på et økonomisk... Les mer »
prest

Nå åpner kirkene i Norge

Den norske kirke vil gradvis gjenoppta gudstjenester og andre aktiviteter, i tråd med regjeringens nye smittevernregler. Torsdag ble det klart at regjeringen åpner for arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlig sted.... Les mer »
prest

Mange vil bli prest

75 personer har søkt om å få begynne på prestestudiet høsten 2020. Det viser tall fra Samordna opptak. De 75 har profesjonsstudium teologi som sitt førstevalg. 15. april var frist for å søke... Les mer »
kirke

Ønsker å åpne kirkene igjen

Så snart en godkjent bransjestandard for kirken er på plass, kan kirkebyggene åpne for gudstjenester igjen. Kirkerådet samarbeider nå med den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen KA, Norges kirkevergelag og Bispemøtet om en ny bransjestandard.... Les mer »
kirke

– Folkekirken står fortsatt sterkt

Kirkerådslederen mener at den nye tros- og livssynsloven i hovedsak legger opp til forutsigbarhet for Den norske kirke. I dag vedtok Stortinget en ny lov om tros- og livssynssamfunn som erstatter dagens... Les mer »
israel

LESERINNLEGG: Det vedvarende jødehatet

I ly av folks opptatthet av klimakrise og virus-katastrofe har det vært arbeidet målrettet i den kirkelige underskogen av institusjoner og foreninger hvis dagsorden er sterkt farget av innbitt motstand mot den jødiske... Les mer »