kirke

Flere ble døpt og viet i kirken i 2021

Flere ble døpt og giftet seg i kirken i 2021 enn i 2020. Det viser de foreløpige KOSTRA-tallene som Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag. Det var en økning på 8 % i... Les mer »
prest

Den norske kirke overtar flere prestegårder

Regjeringen har nå bestemt fordelingen av prestegårdseiendommer mellom Opplysningsvesenets fond og Den norske kirke. I forbindelse med delingen av stat og kirke har regjeringen nå i all hovedsak fastsatt hvilke eiendommer kirken... Les mer »
islam

LESERINNLEGG: Kirkens hatfest mot Israel et hinder for fred

Et av ytringsfrihetens goder er at vi til enhver tid kan holde oss orientert om hva våre fiender har fore. Det gjelder ikke bare ytre fiender, men også de interne og mindre synlige som... Les mer »
barnedåp

Dåp nå tillatt også i kommuner på særlig høyt tiltaksnivå

Covid-19-forskriften er endret slik at dåp er tillatt også i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå (nivå A). Covid-19-forskriften er nå endret slik at det er tillatt å gjennomføre dåp i kommuner som... Les mer »
prest

Anbefaler å ikke arrangere planlagte gudstjenester i påsken

Menigheter i Den norske kirke anbefales å ikke arrangere gudstjenester som planlagt i perioden fram til 12. april. Dette inkluderer påskens gudstjenester. Regjeringen har lagt fram endringer i anbefalinger og regelverk for... Les mer »
barnedåp

Gjenopptar aktivitet i kirkene

Den norske kirke gjenopptar fysiske samlinger innenfor de smittevernregler som gjelder nasjonalt og lokalt. – Vi startet året med en anbefaling om å avlyse alt, det gjelder ikke lenger. Nå kan kirkens... Les mer »
kirke

Kirkestreiken over

Streiken i kirkelig sektor, som startet lørdag 12. desember, ble avsluttet etter at partene kom til enighet natt til mandag 11. januar. 58 kirkelig ansatte har vært tatt ut i streik i... Les mer »
prest

Kirkestreiken trappes opp før mekling

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra... Les mer »
prest

Streik i kirken

Det er streik i kirken. – Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. – Hovedkravet vårt... Les mer »
kirke

Åpne kirker under Halloween

Mange menigheter har lang og god tradisjon med ulike samlinger allehelgen, og det skjer mye over hele landet. Dette lokale arbeidet er det viktigste i kirkens diakonale arbeid. I fjor ble gode ideer som Borg bispedømme har brukt, videreformidlet til... Les mer »