DNV med venturefond tilrettelagt for energi-omstilling

energi strøm

DNV GL (tidligere Veritas) har lansert et nytt venturefond for å møte energi-omstillingene vi står foran.

Dette ti-året vil bli preget av omstillinger av energisystemene og av den fjerde industrielle revolusjon. DNV GL Ventures målsetting er i løpet av de fire neste årene å bygge opp en portefølje med omlag 15–20 nyetablerte selskaper, og ta en eierandel på opptil 20 % i hvert av selskapene.

– Vi har gått inn i energi-omstillingens tiår, der takten i omleggingen av energisystemet vil øke, og de digitale teknologiene som ligger til grunn for den fjerde industrielle revolusjon vil modnes. Vi kan ikke lenger fortsette som før. Vi må tenke nytt, sier Klas Bendrik, leder for investeringsrådet i DNV GL Ventures og direktør for digitalisering og fornyelse i DNV GL.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

– Lanseringen av DNV GL Ventures er en erkjennelse av at selv en kunnskaps-bedrift som vår må se utover sine egne fire vegger for å holde seg relevant.

I DNV GL framskrivning av energitilgang og energiforbruk – Energy Transition Outlook – forventes et betydelig fall i fossil energis andel av det globale energisystemet. Rundt 2050 vil drivstoff fra fossile og fornybare kilder utgjøre omtrent like store deler av energiforsyningen. I dag er forholdet om lag 80 – 20.

DNV GL Ventures har et bredt mandat. Likevel vil selskapet først og fremst fokusere på DNV GLs kjerneområder, spesielt innen energi og maritim sektor.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

I tillegg til at venture-fondet bidrar med kapital vil de utvalgte nyetableringene også få tilgang til DNV GLs kompetansebase og dyktige fagfolk. Også den omfattende  kundebasen med 100 000 kunder vil kunne være en ressurs.

– Med vårt mål om «sikre liv, verdier og miljøet», og vår brede kompetanse særlig innen en rekke ingeniørfag, representerer vi et alternativ til investeringstilbudene fra tradisjonelle investorer,» sier Kaare Helle, Venture Direktør for DNV GL Ventures.

– I løpet av 150 år har vi samlet et enormt kunnskapsgrunnlag og en tilsvarende kundebase, og alle nyetableringene vi investerer i, vil kunne få tilgang til dette, fortsetter han.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

I tråd med dagens raske endringstakt inviterer DNV GL nyetableringer til å sende inn 90-sekunders videoer med forslag direkte til ventureteamet. Alle videoer vil bli vurdert, og det vil bli gitt tilbakemelding innen femten arbeidsdager.

– Nyetableringer vil ha nok tid i fremtiden til å lage PowerPoint-presentasjoner, vi vil at de skal konsentrere seg om å utvikle sitt produkt og bygge opp en kundebase. Videofremstøtet gir dem en mulighet til å presentere sin forretningside på en måte som er tidseffektiv for begge parter, sier Kaare Helle.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.