FNI-indeksen for norsk økonomi faller markant

web data pc

Med oppdaterte tall for februar viser FNI-indeksen et markant fall mot slutten av måneden. I følge indeksen er konjunkturbildet også svakt negativt gjennom hele februar, mens nivået ved utgangen av måneden er det svakeste siden oljenedturen snudde sommeren 2016.

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 29. februar 2019. Siden forrige oppdatering, i januar, har indeksen vært svakt negativ gjennom stort sett hele februar måned. Ved utgangen av måneden faller imidlertid indeksen markant. Dette bekrefter tendensen FNI har vist siden høsten 2019, nemlig at konjunkturtoppen trolig er forbi. Turbulensen som har preget markedet de siste ukene kommer også klart frem i indeksen, og indikerer nå en betydelig svekkelse av konjunkturbildet.

Les også:  LESERINNLEGG: Når propaganda blir til nyheter og politikk

Ved utgangen av måneden er indeksen på det svakest nivået siden oljenedturen snudde sommeren 2016.

Nyhetsstrømmene som får stor vekt og er med på å trekke indeksen ned er relatert til utviklingen i olje markedet, renter, og pengepolitikk. Som tidligere bidrar nyheter som omhandler omstilling, nye selskaper og oppstart, positivt til utviklingen i indeksen, men i mindre grad nå enn tidligere.

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.

Les også:  LESERINNLEGG: Når propaganda blir til nyheter og politikk

FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.  

Les også:  LESERINNLEGG: Når propaganda blir til nyheter og politikk

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.