Distrikts-Norge: Veistandarden står til stryk

bil ratt speedometer

Over halvparten av bilistene i Distrikts-Norge mener at veiene de bruker til daglig er dårlig vedlikeholdt. – Folk ser daglig bevis på at vedlikehold har vært prioritert ned av politikerne. De vil se endring, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Folks vurdering av veiene blir mer og mer negativ jo lenger ut i distriktene man kommer.

På landsbasis svarer kun 34 prosent at veiene de kjører på til daglig er godt vedlikeholdt. I distriktene er 58 prosent misfornøyd med vedlikeholdet.

Det viser en ny undersøkelse gjort av Norstat for NAF, hvor 1103 bilister er spurt om hvordan de oppfatter veistandarden der de bor. I Distrikts-Norge svarer hele 55 prosent at veiene ikke er av god nok standard for trafikken som kjører på dem.

Les også:  Frykter flere alvorlige MC ulykker i Nordland

På landsbasis svarer tre av fire at de vil at politikerne skal prioritere veivedlikehold. Kontrasten til andelen som vil ha mer nybygging av vei er stor: 37 prosent.

– Forfallet på norske veier vil koste om lag 100 milliarder å utbedre. Her ser vi klart og tydelig at de dårlige veiene har betydning i folks liv, sier Handagard.

Analyser NAF har gjort av veinettet viser at om lag en fjerdedel av fylkesveiene er for smale sammenliknet med den standarden de skulle hatt om de ble bygget nytt i dag. Også på riksveiene er det store mangler, blant annet mange strekninger som skulle hatt midtoppmerking eller midtdeler.

Les også:  16,5 kilometer ny asfalt i Salten

– Veistandarden er rett og slett forbikjørt av trafikkutviklingen. Vi trenger en massiv satsning på vedlikehold og fornying, og NAF er bekymret for at kutt i veibudsjettene vil sinke denne satsningen, sier Handagard.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å kartlegge forfallet på riks- og fylkesveier og lage en plan for å redusere etterslepet på vedlikehold. NAF støtter tiltaket, men etterlyser høyere ambisjoner fra regjeringen.

Les også:  De gir oss 17. mai-festen på NRK

– Det holder ikke å redusere etterslepet, målet må være å fjerne forfallet. Fornying og vedlikehold har altfor lenge vært prioritert ned. Det handler om breddeutvidelser, midtoppmerking, rydding av sideterreng og rassikring, sier Handagard.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.