Budsjettlekkasje: Pengestøtte til samisk arkivløft

arkiv nordland

Regjeringen ønsker å styrke samisk språkarbeid, og foreslår blant annet å bevilge 2 millioner kroner til et prosjekt for å gjøre samisk tale om til tekst. Utgangspunktet er vokalarkivene som ligger hos Samisk arkiv, som er en del av Arkivverket.

– En satsing på samiske vokalarkiv vil på sikt gi medlemmer av truede samiske språksamfunn mulighet til å høre eget språk og historie, og gi tilgang på tradisjonell kunnskap, uavhengig av bosted. Samarbeidet med språksentret Divvun vil kunne gi oss tilgang på maskinoversettelse av transkripsjoner (avskrifter) og dermed gjøre materialet tilgjengelig for flere enn de som snakker samisk, sier en glad direktør ved Samisk arkiv/Arkivverket, Inga Marja Steinfjell.

– Denne bevilgningen til Samisk arkivs samarbeid med Divvun gir nye muligheter til å forvalte samisk språk- og kulturdokumentasjon, og gjøre materialet bedre tilgjengelig i fremtiden. I dag er det vanskelig å gi tilgang på materialet. Nå blir det enklere både for oss å saksbehandle og brukerne får tilgang fortere og lettere, sier Steinfjell.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Samisk arkiv forvalter de største samlingene av samiske vokalarkiv, men opplever utfordringer med bruk av materialet. Teknologien for tilgjengeliggjøring av lyd er ikke ferdig utviklet, dette arbeidet gir oss noe å bygge på. Samisk arkiv og Arkivverket har tidligere hatt et pilotprosjekt om tilgjengeliggjøring av sørsamisk vokalarkiv.

– Erfaringer viser behov for ny metodikk og utvikling av nye løsninger, før vi er i stand til å møte språksamfunnenes behov og ønsker. Det er særlig lærere og de som tar tilbake språket som etterlyser enklere tilgang på materiale. Språkteknologi er avgjørende for å digitalisere og automatisere nødvendige prosesser i tilgjengeliggjøring, sier Steinfjell. 

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Samisk arkiv vil samarbeide med Divvun, som jobber med å utvikle samisk språkteknologi som maskinoversettelse og taleteknologi som for eksempel tekst til tale ved UiT Norges arktiske universitet.

– Divvun trenger lyd og transkripsjoner for å utvikle taleteknologi for samiske språk. Det er ikke mye materiale som er tilgjengelig for oss, så dette vil bety mye for å kunne tilby blant annet automatisk teksting, diktering og andre talebaserte hjelpemidler, sier Sjur Nørsterbø Moshagen, sjefsingeniør og leder for Divvun-gruppa. 

– Det å utvikle gode talebaserte hjelpemidler krever store mengder transkribert tale. Samisk arkiv sitter på kanskje den største samlingen av samiske lydinnspillinger, og dette samarbeidet vil hjelpe begge parter med å utnytte denne kulturskatten til nytte og glede for hele Sápmi. Divvun-gruppa finnes for at det samiske samfunnet skal få tilgang til moderne språkteknologi, og samarbeidet med Samisk arkiv vil kraftig styrke vår satsning på taleteknologi.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Utviklingen av automatisk tale til tekst på samisk er avhengig av både tale og transkripsjon (avskrift). Arkivverket har tradisjon og kompetanse på transkribering, men dette grunnarbeidet har aldri vært gjort i samisk sammenheng. Samisk arkiv ønsker en satsning på å transkribere samisk materiale. Det vil bidra til at vi kan utvikle samisk taleteknologi raskere, som igjen vil gjøre materiale digitalt tilgjengelig for de som ønsker å bruke det.   

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.