Boligmarkedet tåler økt rente, men møter motvind utover høsten

nbbl

Norges Bank økte styringsrenten til 1,25 prosent. Det er den tredje renteøkningen på ni måneder og det ventes ytterligere én renteøkning til i løpet av andre halvår.

– Det var en fornuftig avgjørelse. Norsk økonomi tåler (og trenger) noe høyere rente, sier NBBLs sjeføkonom, Christian Frengstad Bjerknes.

Veksten i økonomien er god og inflasjonen ligger over målet. Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten tiltagende.

– Det betyr at de fleste får mer å rutte med, til tross for at renten stiger. Samtidig vokser husholdningenes gjeld fortsatt raskere enn inntektene og det er godt driv i boligmarkedet. Det meste lå derfor til rette for en renteøkning. Fortsetter oppgangstidene i norsk økonomi, så blir det neppe den siste, tror Bjerknes.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

På kort sikt er det som før fire faktorer som demper prisveksten:

1) Økt rente 
2) Høy boligbygging
3) Avtagende befolkningsvekst
4) Boliglånsforskriften

Motvekten er som nevnt sterk utvikling i norsk økonomi. Boligprisene har steget 5,5 prosent nominelt i løpet av årets første fem måneder. Det er omtrent som ventet, prisveksten er sterkest i første halvår.

– NBBL forventer derfor at boligprisene følger et historisk mønster og tror det blir et mindre prisfall i løpet av andre halvår. Ved inngangen til året ventet vi 4 prosent prisvekst. Den prognosen står ennå, sier Bjerknes.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Den største risikoen for boligmarkedet ser for øyeblikket ut til å komme utenfra, i form av økt usikkerhet i internasjonal økonomi. En betydelig svekkelse hos våre handelspartnere vil også ramme norsk økonomi og boligmarkedet. På litt lengre sikt er vi bekymret for den lave reguleringstakten i hovedstaden, noe som potensielt kan føre til en ny og uheldig periode med tiltagende prispress om et par år.

Les også:  Mittanbud innfører verifisering med BankID

– Boligmarkedet har vært gjennom et paradigmeskifte de siste årene. Rentebunnen er passert og innfasingen av oljepenger er i hovedsak bak oss. Boligprisveksten vil derfor sannsynligvis svinge rundt en langt mer moderat trendvekst de kommende årene, avslutter Bjerknes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.