Statnett fortsetter elektrifiseringen av Norge

elektrisitet

I løpet av fjoråret bygde Statnett hele 155 kilometer strømledning i Norge. Siden 2010 har over 1400 kilometer ledning blitt bygd for å sikre trygg strømforsyning og møte kravene til økt elektrifisering.

I 2019 har Statnett hatt flere store kraftledninger under utbygging. De ledningsprosjektene som har bygd mest er Balsfjord – Skaidi (62 km) i Nord-Norge, i Midt-Norge første byggetrinn av Namsos-Surna (14 km) og Vestre korridor (63 km) i Sørvest-Norge. I tillegg har totalt 14 stasjoner blitt idriftsatt eller oppgradert i løpet av fjoråret.

– Samfunnets økte behov for elektrifisering krever ytterligere kapasitet og et sterkt hovedstrømnett. Det er viktig for oss å bygge nye ledninger for å sikre fremtidig trygg strømforsyning og sikre et elektrisk Norge i årene fremover, sier konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Aldri helt ferdig
I tillegg til å sikre den totale kraftbalansen, er en av Statnetts viktigste oppgaver å planlegge og bygge ut hovedstrømnettet i landet vårt (det såkalte transmisjonsnettet). Investeringsnivået i hovedstrømnettet må stå i samsvar med samfunnets krav til elektrifisering.

Statnett har de siste årene hatt en høy utbyggingsaktivitet, og behovet for oppgradering er evigvarende.

 – Vi skal ikke på noen måte ned på null igjen. Vi blir stadig mer avhengig av strøm, og vi tror ikke lenger at vi noen gang blir ferdig med å bygge nytt og fornye strømnettet, sier Vardheim.

 – Flere steder i landet har vi et aldrende nett, og dette må vi gjøre noe med. I tillegg vil det kunne være fremtidig behov for å drifte samtlige ledningstrekk på 420 kV spenningsnivå. Dette er nødvendig for å møte økte krav til elektrifisering.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Balsfjord – Skaidi 
Balsfjord – Skaidi blir første 420 kV kraftledning i Nord-Troms og Finnmark. Den bygges for å møte forbruksveksten som har vært i regionen og for å møte ny fornybar kraft. Forsyningssikkerheten til regionen vil være betydelig styrket når ledningen står ferdig i 2022.

Strekningen er delt i tre og bygges trinnvis. Fra 2019 var det byggeaktivitet på alle delstrekninger. Totalt ble det i 2019 bygget 62 kilometer ny kraftledning på prosjektet. Hele prosjektet består av 300 kilometer kraftledning, ny 420 kV stasjon i Alta og oppgradert 420 kV stasjon på Skaidi.

Namsos-Surna 
Namsos-Surna bygges for å legge til rette for Europas største landbaserte vindanlegg på Fosen, i Snillfjord og Hitra, samt for å øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Her består første byggetrinn av Namsos – Åfjord og Snilldal – Surna som ble satt i drift høsten 2019. Totalt er det bygget 172 kilometer med ny ledning på disse strekningene.

Vestre korridor 
Vestre korridor er betegnelsen på transmisjonsnettet som strekker seg mellom Kristiansand og Sauda, og øst mot Arendal. I 2019 ble det bygd nesten 63 kilometer ny ledning fordelt på de tre ledningsprosjektene i Vestre korridor.

Vestre korridor vil bidra til å knytte mer fornybar kraft til nettet, styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for full utnyttelse av mellomlandsforbindelser. Prosjektet er forventet ferdig i 2021/2022. Totalt sett skal det bygges ca. 300 kilometer ny ledning og åtte nye stasjoner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.