Arctic Race of Norway skal bli verdens første helelektriske sykkelritt

Arctic Race of Norway

Hva gjør man når man ønsker å bli et sykkelritt med elbiler som følgebiler, i en region med dårlig utbygget infrastruktur for lading? Mot alle odds har Arctic Race of Norway blitt det profesjonelle sykkelrittet i verden med størst innslag av elbiler.

Det har krevd samarbeid, innovasjon og vilje. Nå er målet å bli et av verdens mest bærekraftige sykkelritt.

Alle lagene fikk utdelt elbiler
Daglig leder i Arctic Race of Norway mener at alle må starte et sted, og at alle kan bidra, for at målene i Paris-avtalen skal nås.

– Skal vi nå målet i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen, må alle bidra, også idretten, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway.

Da syklistene sto på startstreken i Tromsø i år, klare for den åttende utgaven av Arctic Race of Norway, var 65 elbiler klare som følgebiler. Hvert av de 19 deltakende lagene hadde to elbiler hver.

– Tilbakemeldingene fra lagene har vært gjennomgående positive. Bilene de fikk til disposisjon var godt egnet til formålet. Flere ga i tillegg uttrykk for at det var positivt at Arctic Race of Norway tar et utvidet ansvar for miljøet, og at de fikk være med på dette, sier Dybdal.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

Ladefloke løst gjennom samarbeid
Vanligvis kommer lagene med sine egne følgebiler til sykkelritt i Europa. Men i og med at Arctic Race of Norway arrangeres langt unna der syklistene og deres følgebiler vanligvis ferdes, stiller sykkelrittet opp med biler for lagene gjennom sin bilpartner Hyundai.

Før rittet i 2019, som skulle arrangeres i Lofoten, Vesterålen og Ofoten, presenterte Hyundai ideen om å introdusere elbiler som følgebiler. Ledelsen i Arctic Race of Norway tente på ideen og det første året var 46 elbiler klare til rittet. Men et praktisk spørsmål reiste seg umiddelbart: Hvor skal bilene lades?

Ladeinfrastrukturen i regionen er sparsommelig, og når mer enn 40 elbiler skulle lades samtidig samme sted, over natta, var det helt avgjørende å finne en løsning.

Da tok daglig leder Knut-Eirik Dybdal kontakt med kraftselskapene i regionen. Selskapene satte seg sammen, og løsningen de kom opp med var tre tilhengere med ladeinfrastruktur utviklet av Fortum, som kunne fraktes med bil sammen med rittet, og kobles på høyspentnettet der bilene skulle lades.

– Det var herlig å se hvordan selskapene som egentlig er konkurrenter, samarbeidet om en løsning som er bra for hele regionen, sier Dybdal.

Nytt selskap så dagens lys
Samarbeidet var så vellykket at kraftselskapene i 2020 gikk sammen om å etablere et felles selskap, Fri Energi, som skal jobbe med å utvikle løsninger som kan bidra til mer elektrifisering. Selskapet eies av Arctic Sport AS, Nordkraft Prosjekt AS, Andøy Energi Holding AS, Vesterålskraft AS, Trollfjord AS og Lofotkraft Muligheter AS.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

Styreleder i selskapet er nettdirektør Ida Texmo Prytz i Hålogaland Kraft Nett, nettselskapet i Nordkraft- konsernet. Hun mener Fri Energi skaper nye muligheter for verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser.

– Vi har et mål om å skape verdier i nord, og vil gjennom dette grenseløse samarbeidet videreutvikle konseptet med mobile ladeløsninger innenfor flere bransjer. Grønn konkurransekraft er et satsingsområde for nasjonale myndigheter. Med etableringen av Fri Energi tar vi et aktivt skritt videre i det grønne skiftet, sier Ida Texmo Prytz.

Troms Kraft og Arva med på laget
De tre mobile ladehengerne ble også benyttet i årets ritt. De ble i tillegg supplert med ni raskere ladere utviklet av det finske selskapet Kempower. Ladeteamet til Arctic Race of Norway besto av 12 personer som sørget for at laderne kom på plass, var koblet til strømnettet, og at alle bilene sto ferdig ladet og klare for bruk før etappene. For å sikre strømforsyning til laderne på de tre første etappene inngikk Fri Energi et samarbeid med nettselskapet Arva som eies av Troms Kraft.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

– Som en av Nord-Norges største vannkraftprodusenter, ønsker vi å bidra til en utvikling der fossil energi erstattes av fornybar energi. Vi støtter derfor helhjertet opp om ambisjonen til Arctic Race of Norway om å bli et sykkelritt som kun bruker elbiler, sier Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt Stein-Gunnar Bondevik i Troms Kraft.

Etter siste etappe inn til Harstad var det Hålogaland Kraft Nett som i samarbeid med Nordkraft sto for strømforsyningen.

Miljøfyrtårn
Arctic Race of Norway ble i 2021 sertifisert som miljøfyrtårn. Ideen om å bli miljøfyrtårn vokste frem gjennom elbilsatsingen. Dette er den mest anerkjente miljøsertifiseringsordningen i Norge, og tilkjennegir forpliktelsene Arctic Race of Norway har for å redusere sin påvirkning på det ytre miljø.

– Gjennom elbilsatsingen etablerte vi ambisjonen om å bli verdens mest bærekraftige sykkelritt. For å komme dit er det mange forhold som skal være på plass. Gjennom statusen som miljøfyrtårn har vi fått en dypere innsikt i hva som kreves, og i tillegg fått på plass strategier og prosedyrer som skal føre oss til målet, sier Dybdal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.