Arbeidslivskriminalitet innen transport avslørt i Nordland

a-krimsenteret i nordland

En rekke kontroller av virksomheter i varebilsegmentet, satte a-krimsenteret i Nordland på sporet av flere aktører som kan antaså bedrive arbeidslivskriminalitet.  

I løpet av det siste året har a-krimsentret i Nordland i samarbeid med Statens Vegvesen gjennomført en større kartlegging av varebilsegmentet i Nordland. Målet har vært å bygge kunnskap om en risikoutsatt næring – å gjennom veiledning og kontroll påse at regelverket etterleves og arbeidsmiljø ivaretas. 

– Dette er en uregulert bransje i enorm vekst. Vi ser en økende etterspørsel etter transporttjenester i en næring med få krav til formell kompetanse og tiltagende bruk av underleverandører, noe som øker risikoen for arbeidslivskriminalitet, sier Kurt Jacobsen, senterleder for a-krimsenteret i Nordland.  

Les også:  Sier nei til å åpne Nordland VI

Utenlandsk arbeidskraft ekstra sårbar 
Jacobsen forteller at resultatet av kartleggingen i Nordland i hovedsak viser en positiv trend, der de fleste aktørene driver seriøst, men påpeker at enkelte kontroller gir grunn til bekymring. 

–  Vi ser tendenser til at enkeltaktører begår a-krimrelaterte lovbrudd. Arbeidstakere skal under ingen omstendigheter tvinges av sin arbeidsgiver til å bryte loven eller risikere eget liv og helse når de utfører arbeid, poengterer Jacobsen. 

Les også:  Nesten 150 nordlandsbedrifter stiftet i ekspressfart – Kan vinne pris

Han viser til at innhentede opplysninger og til samtaler med ansatte i bransjen underbygger mistanken om at allmenngjort lønn og overtid ikke utbetales og at utenlandsk arbeidskraft blant annet blir presset til lange dager og utnyttet i en slik grad at det kan relateres til arbeidslivskriminalitet. 

A-krimsenteret i Nordland oppfordrer publikum til å ta kontakt, dersom de har mistanke om ulovligheter, misbruk eller slurv med sikkerhet og HMS. Alle tips følges opp og myndighetene samarbeider tett. Hver etat i a-krimsamarbeidet tar imot tips for sitt ansvarsområde.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.