Forsker: Forholdet mellom fett og protein styrer veksten på oppdrettslaks

nofima

Forsker Jens-Erik Dessen har studert hva oppdrettslaksen bør spise i sjø for å vokse fort, og tolerere sykdom bedre. Dessen disputerer for doktorgraden 12. desember på Ås.

I utgangspunktet vil oppdretter prøve å få mest mulig ut av fôret og fisken. Men oppdretter er prisgitt miljøet rundt anlegget, driftsform, smoltkvalitet og smitte, og der er det stor variasjon landet over. Dette har vært tilnærmingen i doktorgradsarbeidet til Jens-Erik Dessen, godt veiledet av professor Kjell-Arne Rørvik.

Alle forsøkene har blitt gjort i merder i tre regioner fra sør til nord.

‒ For å se sammenhenger varer ofte forsøkene opptil ett og et halvt år. Dette gir oss et unikt innblikk i hvordan forandringer i miljø, fôr og fisk påvirker produksjonen, sier Dessen.

Oppgaven hans var å se hvordan forholdet mellom fett og protein i fôret påvirker vekst, fôrutnyttelse, helse, kvalitet og fettdeponering hos oppdrettslaks. En hensikt var også å finne den riktige balansen mellom fett og protein i fôret relatert til årstid og sykdomsrisiko.

Tre råd
Han har gjort fire studier i doktorgraden, og har tre generelle råd å gi oppdrettere:

‒ Fra utsett og til og med første høst i sjø bør vårutsatt smolt ha proteinrikt fôr med nok energi for å kunne sikre optimal vekst og fôrutnyttelse.

‒ For høstutsatt smolt i Sør-Norge er risikoen høy for at man får utbrudd av PD (pankreas disease) første vår i sjø. For utsatte lokaliteter har et regime med mer protein og mindre fett, fra vårjevndøgn og ut sommeren vist seg å nesten halvere dødelighet, samt øke veksten.

‒ Et for høyt fettinnhold i fisken, spesielt ved inngangen til høsten, reduserer vekstpotensialet over tid.

Forsøkene er gjort i småskala merder på forskningsstasjon på Averøy, og i storskala merder på Nofimas forskningskonsesjoner i sør-, midt-, og Nord-Norge. Med denne kombinasjonen får forskningen både akademisk tyngde og praktisk relevans for næringen.

Nofimas samarbeidspartnere i forsøkene har vært Blom fiskeoppdrett AS, Nordlaks oppdrett AS, Lerøy Midt og BioMar. Forskningen er finansiert av Nofima, mens småskalaforsøkene er delfinansiert av FHF og Havsbrún.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.