Andre inntak til videregående opplæring i Nordland

læring lærer klasse

Alle med ungdomsrett i Nordland har nå fått tilbud om skoleplass. I andre inntak har 467 søkere fått nytt tilbud om skoleplass. Av disse er det 202 søkere uten ungdomsrett som får tilbud for første gang.

Totalt er det 8043 søkere, derav 7837 med ungdomsrett, som har fått tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Nordland. 

Etter dette inntaket har 93% av søkerne fått tilbud om sitt førsteønske, en økning på over 1% fra førsteinntaket. Dette gjelder søkere fra Nordland med ungdomsrett som har søkt på skoleplass i Nordland. 

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Antall søkere som har fått tilbud om 1. ønske fordelt på nivå:
Vg1: 92,2%
Vg2: 92%
Vg3: 96%

Når man tar med søkere uten rett, er det totalt 91,5% som har fått tilbud om 1.ønske.

Husk svarfrist!
Søkere som har fått tilbud må logge seg inn på vigo.no og svare. Manglende svar er det samme som å takke nei til plass. Svarfrist er 3. august, etter dette overtar skolene inntaket. Henvendelser rundt videre inntak rettes fra og med 4. august direkte til skolene.

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

For å sette seg på venteliste til lokalt inntak i august, brukes et eget skjema som ligger her: Søknad om skoleplass ved lokalt inntak i august (nfk.no)

Lærlinger og lærekandidater
Per 28. juli er det 300 søkere til læreplass med ungdomsrett som ikke er formidlet.

Disse vil få et tilbud om alternativ Vg3 i skole. Tilbudet sendes ut den 1. august med svarfrist 8. august.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.