A-krimsenteret i Nordland: Fant lovbrudd hos 1 av 2 kontrollerte take-aways

pizza

A-krimsenteret i Nordland har de siste månedene gjennomført kontroll hos 27 serveringssteder som driver takeaway. Hos halvparten av de kontrollerte avdekkes lovbrudd. 

Senteret har sett nærmere på arbeidsavtaler, lønn i forhold til tariffavtaler og overtidsgodtgjørelse. I tillegg har vi sett på føring av personallister og at virksomhetene har innbetalt skatter- og avgifter til rett tid. Vi har også gjennomført kontroll av stønadsforhold der arbeidstakere mottar ytelser fra NAV.

– Vi vet at dette er en del av serveringsbransjen som er sårbar for arbeidslivskriminalitet og dessverre underbygger våre kontroller at dette. Vi har ikke avdekket grove tilfeller av arbeidslivskriminalitet, men finner gjennomgående brudd, forteller Kurt Kolvereid Jacobsen, senterleder for a-krimsenteret i Nordland.

Avdekket en rekke brudd
Hos halvparten av de kontrollerte er det avdekket flere lovbrudd og mistanker om trygdemisbruk, i tillegg til brudd på føring av personallister og manglende innbetaling av skatter- og avgifter. Kontrollene avdekket også arbeidsavtaler som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven og brudd på arbeidstidsbestemmelser og flere tilfeller der stønadsmottakere underrapporterer arbeidstimer til NAV og på denne måten urettmessig får utbetalt penger de ikke har krav på.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på flere hundre tusen kroner. I tillegg er det reagert med gebyrer hos virksomheter med manglende føring av personallister.

– Vi ser alvorlig på, og følger opp, disse bruddene med virksomhetene og personer det gjelder. Ved å bevisst la være å innrapportere eller innbetale stjeler man direkte fra vår felles velferdskasse. Dette er penger som kunne vært brukt til å sikre barnehageplasser og bygge veier – men som i stedet urettmessig havner i lommene på noen som ikke skulle hatt dem i utgangspunktet, sier Jacobsen og legger til:

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

– Skal vi få bukt med arbeidslivskriminaliteten og sikre en sunn bransje med like konkurransevilkår, må virksomhetene etterleve regelverket. I motsatt tilfelle er det vår plikt å reagere når vi kommer over aktører som ikke følger spillereglene.

Unge mangler oversikt over egne rettigheter – tør ikke si ifra
For mange unge er restaurant- og serveringsbransjen det første møte med arbeidslivet. Flere ungdommer rapporterer om ugunstige arbeidsvilkår, som lite forutsigbarhet, lange vakter uten mulighet for pause, og dårlig eller mangelfull opplæring. Det gir grunn til bekymring.

Les også:  Klar melding til offshorenæringen i Nordland

– Ungdommen er fremtidens arbeidskraft, vi mener det er viktig at disse ivaretas og sikres et godt møte med arbeidslivet. Mange kan være redde for å miste jobben eller å få dårlige referanser dersom de melder fra om kritikkverdige forhold eller stiller krav, forteller Jacobsen.

A-krimsenteret har en oppfordring til både foreldre og arbeidsgivere. – Snakk med ungdommen, engasjer deg og spør hvordan de har det på jobb – arbeidsgivere; skal sørge for trygge rammer og sikre tilstrekkelig oppfølging, det er vi alle tjent med, oppfordrer Jacobsen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.