Akvaplan-niva og Andøya Space Center med havdronebase

akvaplan-niva

I de senere år har det vært en sterk utvikling av havgående droner, sensorteknologi og digitale løsninger innen databehandling og kommunikasjon.


Dette gjør det mulig å kunne fjernstyre slike ubemannede droner for innhenting av informasjon om oseanografi, meteorologi og biologi, og informasjonen kan via satellitt gjøres tilgjengelig for brukere i «sann tid».

I april i år dro en slik flåte med moderne «forskningsskip» ut for å studere et av Norges viktigste havområde utenfor Lofoten og Vesterålen. Studien er finansiert av Norges forskningsråd, og er et norsk-kinesisk samarbeid. Flåten bestod av to autonome droner fra Akvaplan-niva og UiT Norges Arktiske Universitet sitt forskningsfartøy «Helmer Hanssen».

Les også:  Fergeopprør i Nordland: Nå settes prisene ned igjen

Formålet er å studere supersvermer av dyreplankton, og da særlig raudåte som er helt sentral for den høye marine produksjonen og de rike fiskeriene som finnes i dette havområdet. 10. mai forlot «Helmer Hanssen» området men dronene har fortsatt sin forskningsvirksomhet. Dronene drives av solenergi, bølgekraft og vind og bærer med seg en instrumentpakke – blant annet små ekkolodd som brukes til å måle plankton, fiskelarver og pelagisk fisk.

Les også:  LESERINNLEGG: Nord-Norge går så det suser, men noen vil likevel ikke bo der

Dronene er lydløse og forstyrrer ikke fisken slik at målingene gir et svært godt bilde av det marine miljøet. Dronene kan i tillegg til dyreplankton og fiskeyngel også registrere hvilke hvaler som er i området, samt måle temperatur, saltholdighet, algeforekomster og styrken i både den norske atlanterhavstrømmen og kyststrømmen. 

Dronene, som kan seile i flere måneder i strekk, er eid av Akvaplan-niva og opereres i samarbeid med de fremste teknologiselskapene i Norge. Sammen med Andøya Space Center (ASC) ønsker Akvaplan-niva å vurdere muligheten for å etablere en teknisk base for havdronene på Andøya. 28. mai seiler dronene i retning Andøya og vil bli hentet på land.


Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.