Vil samarbeide for lavere fergepriser i Nordland

ks

Møre og Romsdal, Vestland, Troms og Finnmark, samt Nordland fylkeskommune går sammen med KS og inviterer regjeringen til samarbeid om en bedre finansiering av fergetilbudet i kyst-Norge.

Folk langs hele kysten opplever til dels dramatisk vekst i fergeprisene. Det må vi gjøre noe med. Derfor går vi sammen for å få på plass en bedre fergefinansiering.

– Fergeopprøret vi ser nå handler om helt andre summer enn det var snakk om under bompengeoppgjøret i fjor. Nå kan en vanlig familie, som er avhengig av ferge i hverdagen, betale mer for ferga enn de gjør for huslånet, påpeker Tove-Lise Torve, fylkesordfører i Møre og Romsdal.

Les også:  LESERINNLEGG: Gratulerer Narvik!

Det er ikke lenger mulig for kystfylkene å opprettholde et godt fergetilbud til rett pris uten at regjeringen og Stortinget bidrar med mer penger. Fergefylkene tar en stor andel av forpliktelsene. Midlene som fylkene får overført fra staten til fergedrift dekker ikke dagens kostnadsnivå. Fergene er avgjørende trafikkårer langs hele kysten, på linje med hovedveiene i andre deler av landet. Fylkeskommunene får i hovedsak sine inntekter gjennom skatter og overføringer fra staten. Fylkesordførerne og KS er enige om at kostnadene ikke kan veltes over på innbyggerne i det omfanget vi nå ser.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

– Vi har så langt ikke turt å sette i gang omstillingen til utslippsfrie ferger, for vi kan ikke ta sjansen på å belaste innbyggerne med merkostnadene vi vet kan komme, sier Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder i Troms og Finnmark.

Overgangen til null- og lavutslippsferger øker behovet for bedre finansieringsordninger. Skal vi få til dette, må de statlige overføringene holde tritt med de reelle kostnadene. Uten dekning av de store merkostnadene, vil folk måtte flytte, næringslivet lide, og det grønne skiftet i ferge- og hurtigbåttrafikken stoppe opp.

– I Vestland fylke har vi 17 fergesamband som er 100 prosent utslippsfrie. Med omstillingen vi har gjort i fylket allerede, har vi også fått verdensledende virksomheter innen ny batteriteknologi, sier fylkesordfører Jon Askeland.

Les også:  Gratis ferieaktiviteter for barna i Danmark

Tomas Nordvoll, fylkesrådsleder i Nordland, oppgir at billettinntektene bare dekker en fjerdedel av kostnadene i dag. Finansieringen skaper nå stor usikkerhet knyttet til anbudsrundene på nye ferger som etter planen skal ut i år og neste år.

– Vi ønsker at fylkene fortsatt skal spille en viktig rolle i det grønne skiftet, men de klarer det ikke alene, understreker styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.