Vil ha luft under vingene på grønn luftfart i Nordland

nfk

Fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik vil ha utviklingen av grønn luftfart til Nordland. – Ingen steder i verden ligger det bedre til rette enn her, underbygger Eggesvik.

Fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik ønsker miljøvennlige fly på kortbanenettet velkommen allerede om få år.

– Det er ingen tidseffektive alternative transporttilbud til fly, verken internt eller ut av den nordlige landsdelen. Mer enn i noen annen region, passer utviklingen av null- og lavutslippsfly, som eksempelvis el-fly, inn med transportbehovene, påpeker fylkesrådsleder Eggesvik fast.

Dagens flyflåte på kortbanenettet vil om få år måtte fases ut. Det finnes i dag ikke egnet flymateriell som kan erstatte den eksisterende flyparken tilpasset kortbanenettet. 

– Skal en utvikling til el-fly eller andre energibærere realiseres raskt, må dette støttes opp av det offentlige med målrettet satsing fra sentrale myndigheter. Sterke FoU-miljøer og offentlige virkemiddelordninger som gir risikoavlastning og gunstige insentivordninger, må på plass. I tillegg må vi gi et tett og godt nasjonal og internasjonalt samarbeid mellom offentlige og private luftfartsaktører luft under vingene. Og det må skje raskt, understreker fylkesrådsleder Eggesvik. 

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Han påpeker samtidig at Nordland har svært godt egnede arenaer for testing og sertifisering av nye flytyper. 

– Nordland har de beste forutsetningene for å posisjonere seg som en region som tidlig kan utvikle, teste og introdusere utslippsfri sivil luftfart i kommersiell drift. Lufthavnstrukturen består av et unikt nettverk av kortbaneflyplasser, ti kortbaneflyplasser og to stamflyplasser i Bodø og Evenes. Ingen andre steder finner du et så sterkt flyfagmiljø, og så mange kortbaneflyplasser, understreker Eggesvik.

Eggesvik viser også til at Nordland har hatt Europas og Norges laveste strømpriser over tid. Han viser også til en høy grad av fornybar kraftproduksjon.

Les også:  Vinterferien kan starte med underkjølt regn: - Slik kommer du deg trygt frem

– Vi vet at det er kamp om kraftressursene framover. Men enn så lenge har vi et potensiale for å produsere og frigjøre fornybar energi blant de største i Norge. Nord-Norge er rett og slett en naturlig arena for utvikling og testing av ny teknologi, der vi kan utvikle bærekraftig og fornybart drivstoff til luftfarten, påpeker Eggesvik.

Fylkesrådslederen viser til at det bygges nye lufthavner i både Mo i Rana og i Bodø. Han mener dette gir unike muligheter for å utvikle og tilrettelegge for lav- og nullutslippsløsninger innen luftfarten. 

– Og som nevnt, har Nordland helt spesielle forutsetninger, med et meget sterkt luftfartsfaglig miljø med en rekke sentrale aktører. Luftfartstilsynet, Widerøe, Avinor med fjernstyrt tårnsenter og kontrollsentral for luftfartsrom for Midt- og Nord-Norge, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, 330 skvadron og Forsvarets operative hovedkvarter – bare for å nevne noen, argumenterer Eggesvik.

Les også:  Avinor: Seks nye tårn overføres til Bodø

Under Europadagene vil Eggesvik poengtere at det offentlige har mange mulig virkemidler som kan iverksettes umiddelbart.

– Vi har finansielle virkemidler, det kan være fritak for start- og landingsavgifter, fritak for passasjeravgift, elavgift, merverdiavgift, støtteordninger til lade- og fyllestasjoner og annen bakkebasert infrastruktur. Denne utviklingen må i alle fall ikke stoppe på manglende handlekraft fra det offentlige. Det må være en ambisjon om senest innføring av lav- og nullutslipps fly ved FOT-rute-utlysningen i 2028/2029, der pilot- og utviklingskontrakter bør inngå, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.