Vil ha filmturisme i Nord-Norge

Nordland fylkeskommune

Fylkesrådet bevilger 250 000 kroner til et prosjekt i regi av Nordnorsk filmkommisjon, som skal avdekke potensialet for filmturisme i Nord-Norge.

– Prosjektet skal realisere uforløste muligheter for utvikling og nyskapning i møtet mellom reiselivs- og filmbransjen i nord. Kraften fins i koblingen mellom de unike geografiske og kulturelle kvalitetene til Nord-Norge og den innholdsrettede kompetansen som reiselivsnæringen innehar. Til tross for forutsetningene og kvalitetene som allerede eksisterer, har det ikke tidligere vært gjort en systematisk kartlegging av potensialet for filmturisme med utgangspunkt i Nord-Norges egenart og kvaliteter, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Les også:  Over 4 millioner til landbruket i Nordland

Nordnorsk filmkommisjon ønsker å knytte sammen aktører i nordnorsk reiselivsnæring; servicepartnere og tilhørende kulturnæringer, med en sterk bevissthet rundt både bærekraftig virksomhet og kvalitet. På sikt er målet å etablere et nettverk av partnere innen disse næringene, som del av en bærekraftig infrastruktur for mottak av og tilrettelegging for store film- og TV-produksjoner i nord. Utredningen som skal gjøres i det omsøkte forprosjektet, vil gi et viktig grunnlag for å kunne nå dette langsiktige målet – og være utgangspunkt for et mulig hovedprosjekt.

Les også:  3 millioner ekstra til Nordlandsmuseet i Bodø

– Økt aktivitet rundt film og serieproduksjon i Nord-Norge vil bidra positivt i forhold til å styrke den nordnorske filmindustrien. Dette gjelder spesielt i forhold til av kompetanseheving og erfaringsutveksling. I tillegg til direkte ringvirkninger for filmaktører bidrar større produksjoner med ringvirkninger for en god del andre næringer. Det gjelder servering, overnatting, lokale leverandører av ulikt teknisk utstyr med mer, sier Haukland.

– Store film- og serieproduksjoner kan bidra positivt i et steds omdømme og øke interessen for stedet i reiselivssammenheng. Samtidig er det viktig å være klar over at en slik effekt ofte er begrenset i tid og omfang og krever en helhetlig tilnærming for å lykkes. I internasjonal sammenheng er det noen få produksjoner som har hatt stor suksess med koblingen mellom film og reiseliv. I et  bærekraftperspektiv er det derfor viktig med god planlegging og involvering i forbindelse med  større filmsatsinger hvor man ser at det kan ha en effekt på antallet besøkende. Prosjektet vi nå gir støtte til utforsker mulighetene og potensialet som ligger i mellom filmproduksjon, nærings- og samfunnsutvikling, sier fylkesråden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.