– Vi har store forventninger til Pollestad på nettolønnsordningen

Foto: FrP

Det ligger an til at det er Geir Pollestad fra Senterpartiet som blir ny næringsminister. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet mener at dette er godt nytt for maritim næring og norske sjøfolk.

– Pollestad har vært klar og tydelig fra Stortingets talerstol på at han ønsker å styrke nettolønnsordningen for norske sjøfolk, blant annet ved å fjerne gjeldende tak og begrensninger i ordningen permanent for alle fartøysegmenter. Pollestad lovet også at Senterpartiet vil få gjennomslag i regjering, selv om Arbeiderpartiet var imot tiltaket. Jeg har derfor store forhåpninger til at Pollestad får til det han lovte, sier Strifeldt.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, foreslås det å senke makstaket på nettolønnsordningen fra 200 000 til 189 000. Det er redusering av bevilgning og innskrenking av ordningen.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

– Pollestad får nå en lissepasning til å følge opp tidligere lovnader om nettolønnsordningen. Fremskrittspartiet kommer ikke til å sitte stille å se på at en velfungerende ordning strammes inn. Vi vil i Stortinget rydde opp regjeringens forsøk på å gjøre nettolønnsordningen dårligere, poengterer Strifeldt.

Da Stortinget behandlet maritim stortingsmelding våren 2021 ble det foreslått flere konkrete tiltak for å styrke nettolønnsordningen, etter råd fra det partssammensatte Holmefjord-utvalget. FrP, Senterpartiet og SV sto sammen om disse forslagene, mens Arbeiderpartiet og regjeringspartiene stemte mot. 

– Fremskrittspartiet har i hele regjeringsperioden vært en forkjemper for en styrket nettolønnsordning, og har fått til mye. Nå er det på tide å gjøre nok et krafttak for å sikre at vi har norske sjøfolk i fremtiden. Senterpartiet har støttet oss flere ganger på dette, og Pollestad har vært særlig ivrig. Det lover godt for nettolønnsordningen at vi får en næringsminister med høy profil på feltet, sier Strifeldt.

Les også:  Innspurt i meklingen for hotell og restaurant

Nettolønnsordningen (tilskuddsordningen for norske sjøfolk) er det viktigste virkemiddelet for å få flere norske sjøfolk. I 2020 var det 19 600 norske sjøfolk. Dette tallet har vært stabilt over flere år tross krise, nettopp takket være nettolønnsordningen. I 2020 er ordningen på over 2 mrd. kroner og omfatter over 11.000 norske sjøfolk.

Her er vedtakene som FrP, Sp og SV støttet sammen:

  • Stortinget ber regjeringen styrke tilskuddsordningen for norske sjøfolk ved å fjerne gjeldende tak/begrensninger i ordningen permanent.
  • Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for norske sjøfolk for å sikre nødvendig forutberegnelighet.
  • Stortinget ber regjeringen forenkle tilskuddsordningen for norske sjøfolk ved å redusere antall tilskuddsmodeller fra åtte til tre modeller.
  • Stortinget ber regjeringen arbeide for at også skip med transportoppdrag i nye havnæringer i norske farvann og på norsk sokkel bør omfattes av tilskuddsordningen for norske sjøfolk.
Les også:  Historisk godt resultat for byggfagene

Foto: FrP

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.