Utdannelse med jobbgaranti?

avtale enighet

Å velge en utdannelse som gir gode muligheter både i dagens, og morgendagens arbeidsmarked er ikke lett. Likevel er det noen retninger som peker seg ut som et bedre alternativ enn andre.

De såkalte STEM-utdannelsene gir kompetanse som er svært etterspurt. Globalt anslås det at vi allerede mangler 3 millioner ansatte innen disse fagretningene.

I den siste Randstad Workmonitor har selskapet spurt respondentene hvilke utdannelse de ville tatt om de kunne valgt på nytt, og hva slags utdannelse de mener det er behov for i norsk næringsliv. 

Hele 55 % av de spurte ville ha tatt en utdannelse innen STEM. STEM (science, technology, engineering og mathematics) er en amerikansk samlebetegnelse på retninger innen real- og teknologifag. Fag som går inn under denne benevnelsen er f eks fysikk, kjemi, biologi, matematikk, IT, elektronikk, nanoteknologi og teknisk kybernetikk. I forhold til det globale gjennomsnittet er nordmenn litt mer tilbakeholdne enn snittet, som ligger på 61 %. Det er land som Kina, Malaysia, India, Brasil og Tyrkia som ligger på topp. Nordmenn har likevel større tro på en utdannelse innen STEM enn våre naboer i Sverige og Danmark.

Les også:  Nye tall: Nord-studentene mer fornøyde

Når det gjelder råd til dagens studenter, så er vi enda tydeligere. 61 % av oss mener at norske studenter bør fokusere på STEM. Det er derfor en klar oppfatning om at dette er fagretningene der vi trenger påfyll av kompetanse i årene som kommer.

– Vi ser en veldig økende etterspørsel etter STEM-kompetanse, så at man velger en utdannelse i denne retningen gir svært gode jobbmuligheter. Likevel er det viktig å være klar over fagområdenes kompleksitet. STEM-fagene er i kontinuerlig utvikling og krever at man som arbeidstaker er i konstant endring. Dette gir riktignok den enkelte svært gode muligheter for å hele tiden utvikle egen kompetanse, og ikke minst være en ettertraktet medarbeider. Samtidig stiller dette store krav til at man som ansatt holder seg oppdatert, sier rekrutterer Janne Kristiansen i Dfind

Administrerende direktør i Randstad, Eivind Bøe kjenner seg også godt igjen i rapportens konklusjoner.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

– Resultatene fra Randstad Workmonitor stemmer godt med den utviklingen vi ser. Etterspørselen etter realfagskompetanse er økende. Det gjelder ikke bare innen IT. Blant annet er etterspørsel etter ingeniørkompetanse sterkt økende. Vi ser også en helt tydelig trend ved at stadig flere yrkesområder har behov for denne kompetanse, ikke bare de tradisjonelt tekniske bransjene, forteller daglig leder i Randstad, Eivind Bøe

Innen mange av disse fagområdene er det nå svært tøff kamp mellom arbeidsgiverne om å få tak i talentene. Det har blitt et kandidatdrevet marked hvor de med teknologisk kompetanse i større grad selv velger arbeidsgiver, i stedet for omvendt. Det er derfor helt avgjørende å ha en god rekrutteringsstrategi for å være en foretrukket arbeidsgiver i et krevende rekrutteringslandskap.

En følge av mangel på kvalifiserte arbeidstakere og økende etterspørsel, er at de som innehar riktig kompetanse ofte er svært ettertraktet. Dette gjør også at jobbskiftetakten er sterkt økende innenfor enkelte fagområder. Spesielt unge arbeidstakere innenfor IT ser ut til å bytte jobb svært ofte.

Les også:  - Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

– Tilgang til relevant  jobb etter utdannelse kan være en årsak til at såpass mange ville valgt STEM. Å inneha etterspurt kompetanse gir også gode utviklingsmuligheter og ikke minst muligheten til å ta en sentral rolle i selskapets utvikling. Å ha rett kompetanse vil også gjøre at man blir svært attraktiv, slik at mulighetene for å bytte jobb blir større. Når utdanningsretning skal velges, så er det også viktig å gjøre valg i henhold til egne interesser, ikke bare hva markedet roper etter. Til tross for at det snakkes og skrives mye om STEM og behovet for ressurser, så skal man jobbe et langt yrkesliv og det aller viktigste er å trives med det du gjør. Og det er ikke alltid utdanningen din som utgangspunkt er der du ender opp, avslutter Kristiansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.