Unio: Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

unio

Unio-kommune overleverte nylig første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.

– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering som gir yrkesgruppene med høyere utdanning en klart høyere lønnsvekst enn andre. Det er helt nødvendig for å unngå lærerkrise og sykepleierkrise, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Kommunene skal gi innbyggerne gode tjenester av høy kvalitet. Det krever at arbeidsgiverne tenker langsiktig når de skal rekruttere, utvikle og holde på arbeidskraft med høyere utdanning.

Les også:  A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes

– Der det trengs høy kompetanse, holder det ikke å ansette folk uten den utdanningen det stilles krav om i barnehagen, skolen eller på sykehjemmet, sier Handal.

Kommunene har fortsatt store utfordringer med å rekruttere og beholde mange av Unios medlemsgrupper. Undersøkelser slår fast at det blant annet mangler 5 900 sykepleiere (NAV 2018), og framskrivinger viser et underskudd på 28 000 sykepleiere og 5 800 lærere fram mot hhv. 2035 og 2040 (SSB).

Les også:  The National ute med albumet "Laugh Track"

I dag er det 11 450 ansatte i lærerstillinger i grunnskolen som mangler lærerutdanning (KOSTRA). I tillegg jobber det 4 200 personer i barnehagene som ikke oppfyller lovkravet om barnehagelærerutdanning (BASIL). Kommunesektorens Arbeidsgivermotor 2017 viser blant annet at det for nesten alle kommuner er utfordrende å rekruttere sykepleiere. God faglig rehabilitering med fysioterapeuter og ergoterapeuter er en stor utfordring etter samhandlingsreformen.

Handal viser til at Unios medlemmer i de siste oppgjørene i kommunesektoren har vært lojale og stilt opp i lønnsdugnaden og hatt moderate krav.

Les også:  A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes

– Våre grupper – lærere, barnehagelærere og ansatte i helsesektoren – har merket at de har fått lite ekstra i lommeboken de siste årene. Nå må dette endres slik at høyere utdanning lønner seg bedre enn i dag, avslutter Steffen Handal.

Unio kommune forhandler på vegne av nærmere 135.00 medlemmer. Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24.00.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.