abonner

Holder ikke lengre med stillingsannonse for å tiltrekke seg de beste hodene

Det er en kamp om hodene, spesielt innenfor teknologi og revisjon i Norge. De neste fem årene skal de største revisjonsselskapene i Norge ha tak i 5000 nyansatte.  – Vi måtte finne... Les mer »
nissen

PwC gir julegave på to millioner til kulturlivet

Gjennom annerledesåret 2020 har kulturlivet slitt. Avlyste konserter og tapte billettinntekter har vært normalen. I stedet for en tradisjonell julegave til sine ansatte, gir derfor revisjons- og rådgivningsselskapet PwC i år en... Les mer »
data program web

LESERINNLEGG: Det haster med en digital folkerett for fred

I fjor ble rundt en milliard mennesker offer for cyberangrep eller nettkriminalitet. Myndighetene klarer ikke å beskytte folk alene, og samarbeid på tvers av landegrensene er nødvendig. Av Kristine Beitland, Direktør Myndighetskontakt... Les mer »