dagligvarer

4 av 10 føler seg lurt av matmerking i butikker: – Regelverket må bli bedre

4 av 10 i en ny undersøkelse sier de føler seg lurt av merkingen som er på maten i butikken. – Regelverket her må bli tydeligere og bedre, sier lederen i Norges... Les mer »
ku

Krever landbrukspakke i høst

–  Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Det er en alvorlig situasjon i landbruket, noe bruddet i jordbruksforhandlingene i vår viste.... Les mer »
lars petter baritones

Norges Bondelag: – Vi har ikke en kilo eller en liter å gi

– Vi har hele tiden ment vi ikke har en kilo eller en liter å gi i en frihandelsavtale med Storbritannia. Det mener vi fortsatt, sier Lars Petter Bartnes. Norges Bondelag er opptatt... Les mer »
lars petter baritones

Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. – I en uoversiktlig tid, har vi gjennom avtalen fått avklart rammer for norsk matproduksjon... Les mer »
lars petter baritones

Norges Bondelag har startet jordbruksforhandlinger med staten

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss denne våren. Jordbruket har nå startet konsultasjoner med staten med sikte på... Les mer »
Norges Bondelag

Bonde-TV i dag: Dagros og Ferdinand i alle kanaler

Det blir kalv, kvige, ku og stut i alle kanaler i dag, når storfebønder rundt om i landet overtar Bondelagets Facebook og Instagram fra morgenstell til kveldsrunde. Etter tilbakemeldingene fra tidligere bonde-TV-sendinger... Les mer »
ulv

– Ulveavgjørelsen må ankes

Nylig kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var... Les mer »
lars petter baritones

Lars Petter Bartnes tar ikke gjenvalg i Norges Bondelag

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, har meddelt valgnemnda at han ikke stiller til gjenvalg på årsmøtet i juni. – Jeg er stolt over hva vi som organisasjon har fått til... Les mer »
ulv

– Styrer mot ulvereservat

Regjeringa nekter igjen å regulere ulvebestanden etter Stortingets vilje, opplyser Norges Bondelag. – Vedtaket om å felle kun én flokk framstår som et dårlig politisk kompromiss internt i regjeringa, mer enn en... Les mer »
bedrift lønn avtale

Bondelaget inngår forsikringsavtale med Gjensidige

Norges Bondelag har valgt Gjensidige som leverandør av skadeforsikringer og pensjonsprodukter til sine medlemmer.  Norges Bondelag og Gjensidige har over tid hatt et samarbeid om medlemsforsikringer. Avtalen som nå er inngått gjelder... Les mer »