Norges Bondelag

Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med staten om jordbruksavtale for 2025 på over 3 milliarder kroner. – Et samlet jordbruk har fremforhandlet en avtale som gir bonden vesentlig... Les mer »
forsvar

LESERINNLEGG: Heimevernet i møte med framtidens krav

Forsvarssjefens Fagmilitære råd, begge kommisjonsrapportene og Forsvarets Forskningsinstitutt beskriver Heimevernet som en selvstendig organisasjon, likeverdig og komplementær med Hæren. Av: arbeidsutvalget i Landsrådet for Heimevernet; Are Tomasgard (LO), Jon Kristiansen (NHO), WencheWenche... Les mer »
Norges Bondelag

På høy tid med endringer av tilskudd i melkesektoren

– Jeg er bekymret for den økonomiske bærekraften i prisutjevningsordningen for melk, selv om regjeringens endringsforslag er riktige steg i rett retning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Nylig kom regjeringens... Les mer »
dagligvarer

4 av 10 føler seg lurt av matmerking i butikker: – Regelverket må bli bedre

4 av 10 i en ny undersøkelse sier de føler seg lurt av merkingen som er på maten i butikken. – Regelverket her må bli tydeligere og bedre, sier lederen i Norges... Les mer »
ku

Krever landbrukspakke i høst

–  Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Det er en alvorlig situasjon i landbruket, noe bruddet i jordbruksforhandlingene i vår viste.... Les mer »
lars petter baritones

Norges Bondelag: – Vi har ikke en kilo eller en liter å gi

– Vi har hele tiden ment vi ikke har en kilo eller en liter å gi i en frihandelsavtale med Storbritannia. Det mener vi fortsatt, sier Lars Petter Bartnes. Norges Bondelag er opptatt... Les mer »
lars petter baritones

Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. – I en uoversiktlig tid, har vi gjennom avtalen fått avklart rammer for norsk matproduksjon... Les mer »
lars petter baritones

Norges Bondelag har startet jordbruksforhandlinger med staten

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss denne våren. Jordbruket har nå startet konsultasjoner med staten med sikte på... Les mer »
Norges Bondelag

Bonde-TV i dag: Dagros og Ferdinand i alle kanaler

Det blir kalv, kvige, ku og stut i alle kanaler i dag, når storfebønder rundt om i landet overtar Bondelagets Facebook og Instagram fra morgenstell til kveldsrunde. Etter tilbakemeldingene fra tidligere bonde-TV-sendinger... Les mer »
ulv

– Ulveavgjørelsen må ankes

Nylig kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var... Les mer »