strasbourg

Europarådet suspenderer Russland

Etter at Europarådets ministerkomité besluttet å suspendere Russlands deltakerrettigheter i Europarådet i henhold til artikkel 8 i organisasjonens statutter, skal parlamentarikerforsamlingen (PACE) holde en ekstraordinær sesjon i Strasbourg 14. og 15. mars.... Les mer »
stortinget

Kartlegger omfanget av seksuell trakassering i Stortinget

Kvinners vilkår i politikken og bekjemping av seksuell trakassering i parlamentene stod sentralt da stortingspresident Tone W. Trøen holdt hovedinnlegg på Europarådets konferanse for parlamentspresidenter fredag 25. oktober. – Seksuell trakassering gjør... Les mer »
stortinget

Stortingspresidenten til Europarådets konferanse for parlamentspresidenter

Stortingspresident Tone W. Trøen skal holde hovedinnlegg om arbeidet mot seksuell trakassering når parlamentspresidentene i Europarådets medlemsland møtes i Strasbourg til en konferanse, som arrangeres annet hvert år. – Undersøkelser har vist... Les mer »
trompet

LESERINNLEGG: Jeg har et problematisk forhold til 1. mai

1. mai er en dag jeg har et problematisk forhold til. Egentlig er dette en dag som skulle ha markert menneskeretter, likeverd og respekt for hverandre. Men, det gjør den i svært... Les mer »
rettigheter

LESERINNLEGG: Riksrett for høyesterettsdommer Erik Møse

Etter påske vil jeg anmode Kontroll- og konstitusjonskomiteen, om å vurdere om det er grunnlag for å reise riksrettsak mot høyesterettsdommer og Norges dommer til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Erik Møse. Jeg har... Les mer »