Stortingspresidenten til Europarådets konferanse for parlamentspresidenter

stortinget

Stortingspresident Tone W. Trøen skal holde hovedinnlegg om arbeidet mot seksuell trakassering når parlamentspresidentene i Europarådets medlemsland møtes i Strasbourg til en konferanse, som arrangeres annet hvert år.

– Undersøkelser har vist at seksuell trakassering dessverre er et problem i mange parlamenter. Seksuell trakassering gjør at terskelen for å delta i politikken blir høyere og er derfor en trussel mot demokratiet. Det er viktig å ta dette på alvor lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg er veldig glad for å kunne snakke om dette med mine presidentkollegaer fra hele Europa, sier stortingspresidenten.

Tillit til demokratiet og FNs bærekraftmål er to andre temaer som vil bli viktige under konferansen, som finner sted i Europarådets parlamentarikerforsamling torsdag 24. og fredag 25. oktober. Stortingspresidenten skal holde innlegg om begge temaene.

Møtet mellom parlamentspresidentene er, ifølge Trøen, en veldig viktig del av det interparlamentariske samarbeidet i Europa.

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

– Parlamentene er kjernen i demokratiet. Europarådets konferanse for parlamentspresidenter er en god anledning til å befeste de grunnleggende verdiene Europas demokratier er tuftet på. Når vi møtes på denne måten, forankrer vi arbeidet i Europarådet i de nasjonale parlamentene, og jeg tar med meg dette til Stortinget, sier stortingspresidenten.

Europarådet har i 70 år beskyttet europeiske borgeres rettigheter og friheter, og institusjonen fremmer menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper gjennom samarbeid og dialog. Stortingspresidenten mener det er viktig å huske på at man gjennom arbeidet i Europarådet har kjempet fram over 200 konvensjoner som verner om de grunnleggende rettighetene til innbyggerne i Europa. Dette er en struktur og et system det er viktig å hegne om.

– I global sammenheng er en slik struktur unik, fordi den verner om og gir de samme rettighetene til alle innbyggerne i Europarådets 47 medlemsland. Dette er noe vi kan være stolte av og noe vi må ta vare på de neste 70 år slik at fremtidige generasjoner ikke får dårligere vilkår enn oss, sier Tone W. Trøen.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Konferansen, som samler parlamentspresidentene i Europarådets 47 medlemsland, ble arrangert for første gang i 1975. I 2014 fant den sted i Oslo med Stortinget som vertskap.

Europarådet har vært helt sentral i å sikre den fredelige og stabile utviklingen i Europa etter andre verdskrig, blant annet gjennom vedtaket av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (1950) og opprettelsen av Den europeiske menneskerettsdomstolen (1959), som omfatter alle de 47 medlemslandene.

Les også:  60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) er den eldste og mest innflytelsesrike parlamentarikerforsamlingen i Europa. Stortingets delegasjon til PACE deltar aktivt i forsamlingens arbeid. Delegasjonen ledes av Ingjerd Schou (H), som er observatør under konferansen i Strasbourg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.