Sykkelsatsingen har gitt flere arbeidsplasser og befolkningsvekst i Trysil

destinasjon trysil

I en ny rapport fra Telemarksforskning ser man en klar sammenheng mellom Trysils sykkelsatsing og vekst i antall arbeidsplasser og bostedsattraktivitet. Sykkelsatsingen startet i 2014 og siden 2016 har det vært befolkningsvekst hvert eneste år.

Hedmark fylkeskommune har vært sentral i finansieringen av sykkelsatsingen i Trysil, og har også̊ bidratt i flere stedsutviklings- og reiselivsprosjekter i kommunen.

– Fylkeskommunen har i oppgave fra staten å være en utviklingsaktør. Dette er et prosjekt som er godt eksempel på offentlig-privat samarbeid der våre virkemidler utløser virkemidler fra både Trysil kommune og næringslivet, der vi er med og tar en del av risikoen og legger til rette for vekst. Vi har valgt å satse tungt i Trysil. Vi har blant annet bevilget fire millioner til Trysils satsing på stisykling. Når man gjør en slik stor bevilgning vil man gjerne se om disse midlene bidrar til å nå målene som er satt utviklingsprosjektet, forteller fylkesråd Thomas Breen, og legger til at det er bakgrunnen for at vi bestilte denne evalueringen av sykkelsatsingen i Trysil fra Telemarksforskning.

Les også:  Fjellferie i sommer? Dette må du tenke på

– Hovedkonklusjonen fra rapporten er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplassutviklingen i Trysil de siste tre årene og det har blitt høyere næringsattraktivitet. Det har vært spesielt god vekst i antall lønnsmottakere på̊ sommerstid. Dette har bidratt vesentlig til bedre flyttetall og befolkningsutvikling. Trysil har også hatt positiv bostedsattraktivitet de siste tre årene, forteller Breen.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen legger til at det er svært gledelig å se satsingen gir resultater.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

– Ofte tar det tid før vi ser resultater, men dette er et prosjekt som raskt har gitt positive effekter og der vi ser at i fellesskap kan vi bidra til vekst og utvikling. Det at det nå legges til rette for flere helårsarbeidsplasser ser ut til å være nøkkelen til både økt befolkningstall og vekst for næringslivet, sier Sveen. 

Trysil har hatt en god omsetningsvekst i besøksnæringene; bransjene aktivitet, overnatting og servering har en vekst i omsetningen på om lag 50 prosent, mens handel har cirka fem prosent, noe som er mye. Det har vært en økning i kommersielle gjestedøgn på 80 prosent, eller litt i underkant av 50.000 i antall, fra 2013 – 2018. Sammenlignet med ni andre kommuner som er store vinterdestinasjoner, har Trysil samlet sett mest positiv utvikling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.