SVs radikale abortvedtak utfordrer levedyktighetsgrensen

helse

SVs svært radikale forslag om abort fem måneder ut i svangerskapet utfordrer grensen for abort på levedyktige fostre. Forslaget kan samtidig legge til rette for abort på jentefostre i Norge.

– Menneskeverd reagerer svært kraftig på at SV nå legger til rette for å velge bort barn på grunnlag av kjønn og egenskaper. Dette kommer i tillegg til man regner et foster i uke 22 som levedyktig, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

En abort så sent i svangerskapet er mer å regne som en ordinær fødsel. Det er ikke uvanlig at barn født i uke 22 overlever fødselen. I Norge redder vi vanligvis for tidlig fødte barn fra uke 23, men det har også forekommet i uke 22. I Sverige regnes barnet som levedyktig fra uke 22. I Japan, Sør-Korea og USA har fødselsleger reddet for tidlig fødte barn helt ned i uke 21. 

I 2014 ble det gjort en presisering av lovverket slik at grensene for mulighet til abort og grensen for å redde for tidlig fødte barn ikke skal krysse hverandre. Dette ble gjort etter flere hendelser og reaksjoner fra jordmødre der de bl.a. opplevde at barnet levde lenge etter en abort. Helsepersonell har flere ganger varslet om svært krevende situasjoner der barnet overlever aborten. Etter fødsel gjelder ikke abortloven lenger, og det må utredes om det er lov å nekte barnet livreddende hjelp.

Les også:  Ny lov: Nå må alle sortere på hytta!

– Med SV sitt radikale vedtak vil grensen for abort krysse grensen for når man kan redde for tidlig fødte barn. Vedtaket flytter den svært betente amerikanske debatten om barn som overlever abort til Norge, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

Abort på jentefostre er et stort problem internasjonalt, og vi kan ikke utelukke at det også forekommer i Norge.

– SVs radikale forslag om fri abort fem måneder ut i svangerskapet åpner døren for abort på jentefostre også i Norge. Fri abort etter at informasjon om kjønn er alminnelig kjent, signaliserer at samfunnet ikke ser så alvorlig på slik praksis, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

Per i dag er det ikke lov å informere om kjønn før 12-ukersgrensen. Det er vanlig å få vite dette på 18-ukers ultralydkontroll. Helsepersonell som oppgir barnets kjønn før 12. svangerskapsuke, kan straffes med bøter og inntil tre måneders fengsel, så sant det ikke dreier seg om arvelig sykdom. I 2011 vedtok Europarådet en resolusjon med en rekke tiltak mot kjønnsseleksjon i Europa.

Les også:  Så mange sover med brannfelle på rommet

– Det har vært en bekymring om at norske kvinner, som ikke er født i Norge, reiser til utlandet for å ta abort sent i svangerskapet. Med SV sitt vedtak slipper de reisen. Da kan man med loven i hånd kreve abort etter 18 ukers ultralyd hvis man for eksempel ønsker seg gutt i stedet for en jente, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

– Vi opphever det vi har av grenser mot selektiv abort, det gjør oss til et samfunn som i større grad kan velge bort det vi ikke ønsker og gjøre forskjell på kjønn, egenskaper og tilstander. De som ønsker abort på grunnlag av mindre alvorlige tilstander og kjønn ville med en slik lovendring ha rett til å få dette fem måneder inn i svangerskapet.

Les også:  Legemiddelet alle «bør» ha: 9 av 10 nordmenn har ikke hørt om den livsviktige medisinen

Fem måneder inn i svangerskapet er barnet for lengst fullt utviklet med alle organer intakt. Barnet nærmer seg 30 cm. og veier ca. en halv kilo. Tilknytningen mellom mor og barn blir ofte sterkere jo lenger ut i svangerskapet man kommer. På dette tidspunktet har mor kjent at barnet sparker i nesten en måned. Hun har vært på ultralyd, kanskje flere ganger og sett barnet utvikle seg.

Jordmødre som er med på senaborter opplever stadig at kvinner blir sjokkerte over at det er et barn som kommer ut. De fleste blir overrasket over hvor velutviklet de ser ut og hvor store de er. 

– Menneskeverd er spesielt bekymret for at respekten for menneskets verdi blir ytterligere svekket ved at barnets rettsvern er borte over halvveis inn i svangerskapet. Vi er også bekymret for at vernet om mors rettigheter blir svekket ved at hun blir stående alene i en svært sårbar situasjon, sier informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i Menneskeverd.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.