Spektakulær boligprisvekst

eiendom

Boligprisene har økt 12,5 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Prisveksten er sterkest i Oslo med 15,6 prosent.

– Det er en spektakulær tolvmånedersvekst, og det er særdeles uheldig. Renten må opp og økt boligbygging må prioriteres, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

– Som ventet steg tolvmånedersveksten kraftig ettersom boligprisene falt etter koronasjokket i mars i fjor. Det er naturligvis særdeles uheldig med en så sterk boligprisvekst. Tosifret boligprisvekst truer både finansiell stabilitet og fremtidig vekstevne i norsk økonomi. Det er også fare for at stadig flere blir igjen på perrongen og ikke klarer å etablere seg på boligmarkedet når prisveksten er så eksplosiv, fortsetter han.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– NBBL mener at renten må opp som et kortsiktig tiltak. Etterspørselen i norsk økonomi er for sterk til at vi kan fortsette med nullrente. På lengre sikt så må vi få bort tidstyver og flaskehalser i boligbyggingen. Det vil gi en mer elastisk tilbudsside – altså at høy boligprisvekst raskere fører til høyere boligbygging, og vice versa. Denne linken har vært ikke-eksisterende eller har fungert dårlig i en del pressområder, sier Frengstad Bjerknes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.