Slik påvirker statsbudsjettet økonomien din

snn

Rentefradraget blir mindre verdt, lange flyreiser blir dyrere mens strømmen blir billigere. Ni av ti får lavere eller om lag uendret skatt med regjeringens forslag til budsjett for 2019.

En rekke avgifter endres i takt med den normale prisutviklingen. Avgiftene på alkohol, snus og tobakk går opp med mellom 1,4 og 1,9 prosent. Også avgiftene på bensin og diesel øker med henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent. NRK-lisensen øker med 2,3 prosent eller 68 kroner.

Lavere strømpris
Én avgift som settes ned er el-avgiften. Reduksjonen er på 1 øre per kwt og slår direkte ut i lavere strømpris.

Det som vil merkes mest i lommeboka for folk flest er en reduksjon den alminnelige skattesatsen til 22 prosent. Det betyr også at verdien av skattefradraget for gjeldsrenter blir litt mindre verd. Ved renteutgifter på 50.000 kroner vil skattefradraget reduseres med 500 kr neste år. Men i sum vil de aller fleste familier få lavere eller uendret skatt i 2019.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

– I budsjettet forventer regjeringen lavere arbeidsledighet og økt sysselsetting. Flere i jobb betyr mye for de familiene som går fra ingen til en inntekt eller fra en til to inntekter, sier Tom Willy Prangerød, banksjef i SpareBank 1 Østfold Akershus i Halden.

Økt kjøpekraft
Norsk økonomi er etter regjeringens syn inne i en oppgangskonjunktur. Vekst i økonomien betyr at vi kan regne med litt høyere vekst i lønningene enn i prisene, altså mer å rutte med. Under fremleggelsen av budsjettet i Stortinget sa finansminister Siv Jensen (Frp) at folk flest vil få økt kjøpekraft neste år.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Det er ventet at budsjettet ikke bidrar til høyere renter enn de renteøkningene Norges Bank allerede har varslet neste år.

En delvis reversering av fjorårets økning i sukkeravgiften vil gi lavere avgift og dermed billigere sjokolade og sukkervarer. Det blir derimot ingen reduksjon sukkeravgiften for brus og saft.

Gode sparenyheter
Den avgiftsfrie grensen for netthandel fra utlandet 350 kroner er uendret, men regjeringen varsler at Norge vil følge utviklingen i EU, som planlegger å fjerne avgiftsfritaket i 2021.

Les også:  Mittanbud innfører verifisering med BankID

For sparerne innebærer budsjettforslaget lavere skatt på renteinntekter. En annen god nyhet er de med aksjesparekonto får utsatt beskatning av utbytte. For aksjeeiere foreslås at videre at verdsettelsesrabatten i formuesskatten øker fra 20 til 25 prosent.

Mens vi er inne på formuesskatt: Bunnfradraget øker til 1,5 millioner kroner. For et ektepar blir bunnfradraget på 3 millioner.

Fattige familier
For å bekjempe barnefattigdom setter regjeringen av 181 millioner kroner til ulike tiltak. Det betyr at fattige barnefamilier vil få økt bostøtte, utvidet gratis kjernetid i barnehage og støtte til ferie- og fritidstilbud.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.