Rekordmange saker om tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll i 2023

kvinne islam

Aldri før har Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold håndtert så mange saker som i 2023. Det er barnevernstjenesten og politiet som tar kontakt for veiledning i flest saker.

2023 har Kompetanseteamet gitt råd og veiledning, eller bistått på andre måter[1], i 1137 saker. Dette er en økning på 28 % fra 2022 til 2023.  

– Økningen i antall saker handler om at tilbudet har blitt mer kjent. I tillegg opplever Kompetanseteamet at hjelpeapparatet og tjenestene har fått mer kompetanse i å avdekke saker, og dermed vurdere om de har et veiledningsbehov, sier Tove Bruusgaard, fungerende divisjonsdirektør i Bufdir. 

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

En viktig målsetning for Kompetanseteamets arbeid er at æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og ufrivillig opphold i utlandet forebygges og avdekkes, og at utsatte får god hjelp.

–  Kompetanseteamets tall på saker sier ikke noe om omfanget av personer som utsettes for tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll eller kjønnslemlestelse i Norge. Tallene forteller hvor mange saker teamet har jobbet med i løpet av året, sier Tove Bruusgaard. 

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Bruusgaard forteller videre at ettersom det er høy terskel for at utsatte ber om hjelp i saker som gjelder æresrelatert vold, samt at det fortsatt er grunn til å tro at det er behov for mer kompetanse og ikke minst kjennskap til Kompetanseteamet i tjenestene, så mener Kompetanseteamet at det sannsynligvis er store mørketall på dette området. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.