Rekordmange lærlinger i Bravida

bravida

Bravida Norge har som vanlig tatt inn mange lærlinger, og loser 200 nye lovende håndverkere inn i sine karrierer høsten 2023. Totalt er nå 579 lærlinger ansatt i bedriften – det er ny rekord!

– Det er veldig viktig å ta inn lærlinger, for det første fordi det er et samfunnsansvar å gi de som tar yrkesfag mulighet til å fullføre utdanningen sin. Dessuten er det den viktigste rekrutteringsplattformen vi har, der vi former fremtidens medarbeidere, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge og legger til:

– Vi ser også at lojaliteten er sterk hos lærlingene. De blir en del av vår kultur, jobber som vi ønsker og får et sterkt forhold til Bravida

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Årets lærlinger er fordelt jevnt over hele landet og i alle fagene Bravida driver innenfor. Blant disse er elektro, rørlegger, ventilasjon, kulde, lås og beslag, telekommunikasjon, automasjon og kontorfag. Andelen jenter er også økende, med 12 prosent jenter blant årets lærlinger. I fjor var jenteandelen på 10 prosent.

– Som fersk lærling har man gjerne sitt første møte med arbeidslivet, og går gjennom overgangen fra skole til jobb. Vi må sikre at denne overgangen blir så bra som mulig, og at de blir gode fagarbeidere som vi har glede av over tid, sier Bakke og legger til:

– Vi er spesielt opptatt av onboarding og velkomsten lærlingene får hos oss. Denne gangen prioriterte jeg å dra til Trondheim, der vi alltid har tatt inn mange lærlinger og vært flinke på onboarding, for å møte lærlingene på dag én.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

For å gi lærlingene best mulig onboarding og utdanning, er Bravida opptatt av å sette sammen gode team som består av både lærlinger og montører. 

– Gjennom arbeidet i disse teamene får de mye variasjon og blir med på ulike arbeidsoppgaver. Det er den viktigste delen av opplæringen, sier Bakke.

Bravida samarbeider også tett med opplæringskontorene landet over for å sikre at lærlingenes utdanning er i tråd med læreplan og holder et høyt fagteknisk nivå.

– De siste årene har det vært mye fokus på at de unge skal velge et yrkesfag, og det er jobbet aktivt med å heve yrkesfagenes status. Da er det viktig at vi i bedriftene tar dem imot, sier Bakke.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Bransjeorganisasjoner, fylker og regjeringen har i flere år jobbet aktivt med å få flere ungdommer ut i læra, og det ser stadig lysere ut. I 2022 fikk rekordmange – 81 prosent – læreplass, og Bakke oppfordrer bedrifter til å fortsette det gode arbeidet.

– Det verste som kan skje er at de ikke får læreplasser og dermed ikke får fullført utdanningen sin. Så jeg oppfordrer også andre bedrifter til å ta imot lærlinger – både i det offentlige og i privatnæringen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.