Regnskap Norge bekymret: Konkursene fortsetter å øke

Regnskap Norge

Ferske tall fra SSB viser at antallet konkurser fortsetter å øke. – Selv om økningen er dempet fra foregående kvartal, ligger det an til at vi ender på rekordnivå for 2023. Ifølge SSB ble det de første seks månedene i år åpnet 27 % flere konkurser enn samme periode i fjor. Det er urovekkende høy vekst. Mer enn noensinne trenger næringslivet forutsigbare rammebetingelser, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Tall fra SSB viser at det ble åpnet 1 068 konkurser i 2. kvartal i år. Det er 14 prosent flere enn i dette kvartalet i fjor. Prosentvis er økningen størst i Innlandet, tett fulgt av Møre og Romsdal. Målt i absolutte tall er oppgangen størst i Viken.

– Gjennom koronapandemien var det nok en del virksomheter som ble holdt kunstig i live som følge av kompensasjonsordningene. I ettertid så vi blant annet gjennom 2022 en økning i antall konkurser som må sies å ha vært en forventet normalisering. Det vi nå ser de seks første månedene i 2023, er imidlertid mer urovekkende. Antall konkurser nærmer seg rekordnivå, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge:

– Årsaken er sammensatt, men viktige faktorer er åpenbart økte strømkostnader, prisstigning og fortsatt etterslep knyttet til betaling av forsinkelsesrente fra kompensasjonsordningene. I tillegg ser vi at rentenivået stiger, kronekursen svekker seg og skattekostnadene øker.

– Det er liten tvil om at statsbudsjettet for 2023 er utfordrende for næringslivet. Å øke arbeidsgiveravgiften med 5 % over 750 000 kroner uavhengig av virksomhetens lønnsomhet og uten å utrede de administrative konsekvensene, er et eksempel på nye økonomiske og administrative byrder for næringslivet. I tillegg har skattekostnadene økt betraktelig gjennom økt formueskatt- og utbytteskatt. Regnskap Norge frykter at økningen setter små og mellomstore bedrifter i fare for nedleggelser og bortfall av arbeidsplasser, sier Regnskap Norge-direktøren:

– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.