Regjeringsplattformen: Fornøyd med at forebygging og inkludering fortsatt prioriteres høyt

akan

– Å forebygge rus- og spillavhengighet i arbeidslivet der majoriteten av den voksne befolkningen befinner seg, betyr også at færre barn og unge opplever slike problemet hjemme. Det arbeidet Akan gjør, omfatter derfor den nye regjeringens ønske om både et inkluderende arbeidsliv og å satse på barn og unge, sier Akan-direktør Elisabeth Ege.

I den politiske plattformen som ble lagt fram i går, står det at regjeringens førsteprioritet i sosialpolitikken er å bekjempe fattigdom og helseproblemer, særlig blant barnefamilier.

Les også:  St. Eystein skole i Bodø feirer 20 år!

– Vi vet at rundt 90.000 barn i dag lever i familier der de voksne har rusproblemer. Og for mange av de voksne, betyr rusen at de ikke klarer å være i jobb. Å styrke arbeidslivet som en arena for å jobbe med rus- og spillproblematikk, vil kunne gjøre mye både for barn og unges helse, redusere antallet som lever i fattigdom og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsliv, mener Elisabeth Ege.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Hun er også glad for signalet om videre satsing på trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv, og mener at det legger grunnlaget for gode løsninger som gagner både arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet for øvrig.

– Det å beholde folk i arbeid og unngå at de faller ut av arbeidslivet, er kostnadseffektivt. Om ansatte med rus- og spillproblem ikke får den nødvendige hjelpen tidlig, vil de trolig forsvinne ut i langtidsfravær. Det er derfor helt avgjørende at arbeidsplassen er en arena for å forebygge denne type problemer, og å håndtere dem på et tidlig stadium, understreker Elisabeth Ege.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.