Regjeringen ønsker alternativer til taksameter

taxi

Samferdselsdepartementet har nå sendt på høring forslag til endringer i lovverket som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje.

– Vi ønsker å legge til rette for at drosjevirksomhetene kan ta i bruk ny teknologi. Det vil kunne føre til en enklere arbeidshverdag for sjåførene og bedre betalingsløsninger for passasjerene. Derfor ønsker vi å se hvilke nye digitale løsninger som kan være et alternativ til taksameteret. Det er viktig at dette er sikkert både over beregning av pris for kunden og muligheten til å ivareta sikkerheten for passasjerene og sjåførene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

En rekke forskrifter må endres for at dette skal bli mulig. Forslag til disse endringene sendes nå på høring. Formålet er å:

  • Legge til rette for at løyvehaverne kan velge mellom å bruke taksameter eller nye digitale løsninger
  • Innføre krav til de nye digitale løsningene som er tilsvarende dagens krav til taksameter

– Drosjenæringen står overfor store endringer i tiden som kommer. Fra 1. november 2020 trer disse i kraft, slik at det blant annet skal bli enklere å etablere seg i markedet. Taksameter en kostbar investering for mange. Med nye digitale løsninger kan vi gjøre det enklere å komme seg inn i drosjemarkedet, samtidig som myndighetene og folk flest har tillit til at aktørene i drosjebransjen opptrer på en ryddig og seriøs måte, sier samferdselsministeren.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har allerede sendt ut en høring om forslag til endringer i lovverket for å gjøre bruken av nye digitale løsninger lovlig. Høringsfristen for disse endringene er 21 august 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.