Regjeringen ønsker alternativer til taksameter

taxi

Samferdselsdepartementet har nå sendt på høring forslag til endringer i lovverket som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje.

– Vi ønsker å legge til rette for at drosjevirksomhetene kan ta i bruk ny teknologi. Det vil kunne føre til en enklere arbeidshverdag for sjåførene og bedre betalingsløsninger for passasjerene. Derfor ønsker vi å se hvilke nye digitale løsninger som kan være et alternativ til taksameteret. Det er viktig at dette er sikkert både over beregning av pris for kunden og muligheten til å ivareta sikkerheten for passasjerene og sjåførene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

En rekke forskrifter må endres for at dette skal bli mulig. Forslag til disse endringene sendes nå på høring. Formålet er å:

  • Legge til rette for at løyvehaverne kan velge mellom å bruke taksameter eller nye digitale løsninger
  • Innføre krav til de nye digitale løsningene som er tilsvarende dagens krav til taksameter

– Drosjenæringen står overfor store endringer i tiden som kommer. Fra 1. november 2020 trer disse i kraft, slik at det blant annet skal bli enklere å etablere seg i markedet. Taksameter en kostbar investering for mange. Med nye digitale løsninger kan vi gjøre det enklere å komme seg inn i drosjemarkedet, samtidig som myndighetene og folk flest har tillit til at aktørene i drosjebransjen opptrer på en ryddig og seriøs måte, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har allerede sendt ut en høring om forslag til endringer i lovverket for å gjøre bruken av nye digitale løsninger lovlig. Høringsfristen for disse endringene er 21 august 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.