Regjeringen: Dagligvarebransjen skal granskes ytterligere

ndf

Det er få aktører og det er vanskelig for nye å etablere seg i dagligvarebransjen. Derfor går regjeringen dagligvarebransjen etter i sømmene. Styrket håndheving av konkurranseloven er et målrettet tiltak mot adferd som svekker konkurransen.

I november  at regjeringen ville styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen.

– Konkurransetilsynet kan dermed senke terskelen for hvilke saker som etterforskes og de skal drive mer omfattende markedsovervåking. For at vi forbrukere skal få matvarer av høy kvalitet til lavest mulig pris er effektiv konkurranse i dagligvarebransjen helt avgjørende, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les også:  Coop vil gjøre det lettere for kunden å velge sunt brød

Nå setter Konkurransetilsynet i gang arbeidet, blant annet ved å ansette enda flere som skal jobbe direkte med dagligvarebransjen. Konkurransetilsynet vil dermed bli mer synlige og ha tettere kontakt med dagligvarekjedene og leverandørene.

Regjeringen kommer til å foreslå for Stortinget en styrking av Konkurransetilsynet. Totalt øker Konkurransetilsynetinnsatsen mot dagligvaremarkedet med 6-7 stillinger.

– Dette betyr at vi raskere vil følge opp tips og klager. Vi kan behandle flere saker enn i dag, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Les også:  Spar penger: Dette kan du gjøre med middagsrestene

Nå skal det jobbes enda tettere med å gå dagligvarebransjen etter i sømmene. Et av tiltakene er å kartlegge om det er store forskjeller i innkjøpspriser fra en leverandør til de ulike dagligvarekjedene.

– Innkjøpsprisene har stor betydning for lønnsomheten til dagligvarekjedene og dermed konkurransen mellom dem, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Konkurransetilsynet har jobbet med en kartlegging av innkjøpspriser i hele høst, på oppdrag for departementet. Nå skal kartleggingen utvides ytterligere. Dersom undersøkelsen viser store forskjeller, må dette vurderes videre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.