Rapport: ABE-reformen gir bekymring for rettssikkerheten

møte

Regjeringens avbyråkratiseringsreform (ABE-reformen) gir færre ansatte, lengre saksbehandlingstid og truer tilliten og kvaliteten i rettspleien ifølge en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for Parat. Leder i Parat, Vegard Einan, mener dette gir grunn til bekymring for rettsikkerheten til den enkelte borger.

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomgått konsekvensene for domstolene av den pågående avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen). Rapporten peker spesielt på syv forhold som gir grunn til bekymring:

Det foreligger allerede eksisterende kapasitetsutfordringer.
Mulige gevinster fra ABE-reformen forskutteres.
Innsparinger begrunnet i ABE-reformen utgjør mer enn de skisserte 0,5 % 1 2017.
De minste domstolene er spesielt utsatt.
Kvaliteten i tjenestene utfordres.
Øvrige omstillingsprosesser vanskeliggjøres.
Ressursbehovet i domstolene forventes å øke.

Les også:  Rødt Nordland: – EØS-rapport gir grunn til bekymring

Roper et varsku
Einan sier det er grunn til å rope varsku om den situasjonen man nå står overfor i domstolene.

– Situasjonen i domstolene er alvorlig. Det har vi formidlet direkte til justisministeren og til partigruppene på Stortinget. Likevel ser det ikke ut til at regjeringspartiene tar dette på alvor, sier Parat-lederen.

Han sier det i rapporten tydelig fremkommer at ABE-reformens innsparinger i hovedsak tas ut gjennom reduserte lønnskostnader.
– Dette skyldes selvsagt at handlingsrommet for ledelsen i domstolene er så lite at det eneste stedet hvor man har mulighet for å hente ut kjappe effekter er ved å holde stillinger vakante og redusere bemanningen. Dette er ikke bærekraftig over tid, og jeg deler Domstoldirektørens bekymring om dette vil gå utover både rettsikkerheten og domstolenes uavhengighet, sier Einan.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Kostbar sparing
Einan sier domstolene har hatt en langsiktig satsing på digitalisering, dette for å gi økt kvalitet og høyere effektivitet i domstolene.

– Samtidig stiller digitalisering krav både til teknisk utstyr, programvare og kompetanseutvikling for å hente ut en gevinst. Domstolene har allerede lite handlingsrom og rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser til mangelfull opplæring. Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at man ikke får hentet ut de nødvendige effekter, sier han.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Parat-lederen sier regjeringen forskutterer gevinsten før effektiviseringen er gjennomført.

– Dette fører igjen til manglende handlingsrom, og regjeringens sparing fører til økte kostnader for samfunnet, sier Einan.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.