Politihøgskolen tilbyr nytt studie om «hatkriminalitet»

politihøgskolen

Hatkriminalitet får stadig større fokus i samfunnet, men anmeldelsene er få og mørketallene trolig store. Det nye studiet om hatkriminalitet skal gjøre politiansatte og samarbeidende etater i bedre stand til å identifisere, forebygge og bekjempe hatkriminalitet.

Hatkriminalitet kommer ofte til syne gjennom vold, hatefulle ytringer, trusler og plagsom adferd. Handlingene kjennetegnes ved å være motivert av hat, fordommer eller negative holdninger mot mennesker på grunn av etnisitet, religionlivssyn, nedsatt funksjonsevne eller homofil orientering.

– Kompetanse til å gjenkjenne og håndtere hatkriminalitet, er viktig for å kunne ivareta de som utsettes for disse handlingene, forteller Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen.

Les også:  Historisk lønnsoppgjør i frontfaget

Hun bruker eksempler fra blant annet sjikane eller hatefulle ytringer på nett for å forklare problematikken.

– Selv om ytringsfrihet i Norge står sterkt, er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap for å identifisere hvor grensen går i forhold til straffbare og hatefulle ytringer. For å kunne identifisere hva som kan være hatkriminalitet trenger vi et politi som ser det som er vanskelig å få øye på, som reflekterer over situasjoner, og som har kunnskap nok til å vite når handlinger beveger seg inn i et straffbart spor, forklarer Thokle.

Les også:  Brukthandelloven endres: Dette har vi kjempet for i 5 år

Pilotprosjekt med 24 studieplasser
I første omgang gjennomføres studiet som en pilot med begrenset plasser. Totalt 24 personer vil få studieplass. Det er åpnet for søknader nå og fristen for å søke er 15. oktober. Etter piloten skal studiet evalueres og antall studieplasser fastsettes.

– Utdanningen skal bidra til generell kompetanseheving innen både forebygging og etterforskning av hatkriminalitet, for alle innen politi- og lensmannsetaten, samt for representanter fra samarbeidende etater og organisasjoner, forteller Thokle.

Studiet er organisert som et nettbasert deltidsstudium og gjennomføres på seks måneder. Studiet gir 10 studiepoeng.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

Høyt prioritert kriminalitetsområde
Riksadvokaten har i sitt prioriteringsrundskriv bedt politiet vie hatkriminalitet særskilt oppmerksomhet. Alle overtredelser som gjelder hatkriminalitet skal prioriteres uavhengig av alvorlighet (Riksadvokaten, 2015).

Regjeringen skriver i sin erklæring mot hatefulle ytringer at «offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging» (Regjeringen, 2015).

– Politihøgskolen ønsker gjennom dette studiet å bidra til å bedre den tverrfaglige forebyggende innsatsen mot, samt etterforskningen av, hatkriminalitet, sier Thokle.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.