Ny undersøkelse: Vi frykter trafikkulykker mer enn kreft og korona

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Trafikk- og bilulykker er det folk frykter mest av sykdom og ulykker som kan ramme en selv eller de nærmeste, viser en ny undersøkelse. Samtidig er én av fem usikre på hva de skal gjøre dersom de kommer til en trafikkulykke.

– Kommer du tidlig til en ulykke skal du sikre skadestedet, varsle 113 og hjelpe de skadde. Det er viktig at du på forhånd lærer deg grunnleggende førstehjelp, sier sjeflege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

I en fersk spørreundersøkelse utført av Ipsos for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, ble folk bedt om å nevne inntil tre ulike situasjoner de fryktet mest, hvor ulykke eller akutt sykdom kunne ramme dem eller deres nærmeste.

47 prosent svarte trafikk- eller bilulykker. Det er adskillig flere enn for eksempel kreft (25 %), hjertesykdom (19 %), pandemi/covid-19 (12 %), hjerne- slag/blødning (8 %) og brann (6 %).

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

– Norske veier og norske trafikanter er blant de sikreste i verden. Men fortsatt er det mange som blir rammet av trafikkulykker og får livene sine snudd på hodet, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hvert år dør rundt 100 mennesker i trafikken og mellom 550 og 650 blir alvorlig skadd ifølge den offisielle ulykkesstatistikken fra SSB. Det betyr mange krav om erstatning etter trafikkulykker.

– I trafikken er det ulik risiko for de ulike transportmidlene, og motorsykkel har høyest risiko per kjørte kilometer. Det tryggeste er å kjøre bil, sier Ranes.

Det er i sommermånedene fra juni til og med august at flest personer blir hardt skadet og omkommer på norske veier.

– Vi regner med at mange, også i år, vil ta ferien i eget land. Av disse vil nok mange kjøre bil eller bobil. Noen vil sikkert kjøre på steder de ikke har vært før og på veier med en annen standard enn de er vant med. Men vi håper og tror dette ikke vil bety flere ulykker enn vanlig, sier Ranes.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Mange er redde for å gjøre noe feil dersom de kommer til en trafikkulykke. 21 prosent svarer at de er usikre på hva de skal gjøre.

– Hvis du er usikker, ringer du til 113. Der vil du få råd og veiledning og slipper å stå alene. Så lenge du passer på egen sikkerhet og ringer 113, er det lite du kan gjøre feil. Men ikke forvent at noen andre tar ansvar på skadestedet, for det er ikke sikkert de gjør det, sier sjeflege Sollid.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

– Grunnleggende førstehjelp kan redde liv. Det å kunne hjelpe til før de profesjonelle aktørene kommer, kan være forskjellen på liv og død, sier Guro Ranes.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har laget et gratis nettkurs i førstehjelp, Akutt-ABC, slik at alle kan lære grunnleggende førstehjelp. Ett av kapitlene er dedikert til trafikkulykker.

De viktigste førstehjelpstiltakene ved trafikkulykker er ganske enkle å lære seg.

– Sjekk om den skadde puster selv. Hvis ja, bli hos den skadde og pass på til hjelp kommer. Sørg for å holde den skadde varm og prøv å stabilisere nakken. Hvis den skadde ikke puster, sørg for fri luftvei. Hvis den skadde fortsatt ikke puster eller puster unormalt, frigjør den skadde og start hjerte- og lungeredning, sier Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.