Ny undersøkelse: Andelen kvinner i lederstillinger går feil vei

cv mal

I anledning kvinnedagen den 8. mars, har analyseselskapet Dun & Bradstreet analysert andelen kvinner i lederposisjoner i selskaper fra Norge. Resultatet er nedslående.

Til tross for blant annet krav om økt kvinneandel i styret i norske børsnoterte selskaper, har kvinner blitt mindre representert i ledelsen når man ser på alle de i underkant av 90 000 norske selskapene som er del av rapporten. Siden 2018 har kvinnenandelen i norske selskapsledelser falt med 2 prosent.

Det nye Dun & Bradstreet-rapporten «Women in Business 2023» tar for seg kvinner i ledelsesstillinger i USA og 16 europeiske land, og fremhever blant annet økonomiske og bransjespesifikke trender.

– Dette viser jo at utviklingen går feil vei. Vi snakker om at vi har blitt mer likestilt, men når vi ser på de faktiske tallene, ser vi det motsatte, forteller kommersiell direktør i Dun & Bradstreet Norge, Kari Mette Almskog.

Les også:  Streiken avblåst: Enighet i oppgjøret for vekterne

Analyseselskapet har i tillegg til Norge sett på selskapsstatistikk for 16 andre land. Rapporten viser at utviklingen har gått enda mer i feil retning i Sverige. Der har andelen kvinner i ledelsen falt med 2,5 prosent. I Danmark har den økt med 3,1 prosent.

– Dette går feil vei også i Skandinavia. Til tross for krav om større kvinneandel i styrer, så faller andelen når vi ser på alle selskapene.

Rapporten ser videre på andelen kvinner i selskaper i de 10 bransjene med høyest andel kvinnelig ledelse, selskapsstørrelse, økonomisk utvikling som selskapsvekst og ansattutvikling.

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

Menn dominerer statistikken i 2022 når det kommer til flertall i ledergruppen. 87 prosent av ledergruppene i de analyserte selskapene har overvekt av menn, mens kun 13 prosent har kvinnelig flertall.

Rapporten ser videre på de 10 bransjene hvor det er flest selskaper med overvekt av kvinner i ledelsen. Selv i disse bransjene er kun 1 av 5 lederstillinger besatt av kvinner. Det er samtidig verdt å merke seg at det finnes bransjer med flere selskap enn gjennomsnittet hvor kvinner utgjør flertallet i ledergruppen: Utdanning (48 prosent), helse- og sosialarbeid (43,8 prosent), og tjenestenæringen (47,2 prosent).

Sammenligner man Norge, Sverige, og Danmark, kommer Norge best ut når det gjelder kjønnsbalanse i ledergruppen. Av de analyserte selskapene i Norge, har 13 prosent en kvinnelig dominert ledergruppe. Det samme tallet er 12 og 11 prosent i henholdsvis Danmark og Sverige. Dette viser at det fortsatt er lang vei å gå.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

Rapporten ser også på inntektsutvikling i 2022 for selskaper med et flertall av kvinnelige ledere sammenlignet med mannsdominert ledelse. Utviklingen er for det meste balansert på denne fronten, uten noe tydelig dominans fra noe kjønn. Selskaper ledet av kvinner hadde en litt lavere inntektsnedgang, men de ligger samtidig bak selskaper ledet av menn med vekstrater på over 15 prosent.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.