Næringslivet i Nordland sparer 680 millioner på Altinn

hewlett packard pc

I en fersk spørreundersøkelse oppgir næringslivsledere at Altinn sparer bedriftene for masse tid – faktisk så mye at den sparte tidsbruken i Nordland alene tilsvarer 680 millioner kroner per år. 

På landsbasis havner den årlige innsparingen totalt på over 15 milliarder kroner.

– Dette viser hvor viktig det er at næringslivet jobber digitalt og at Altinn er en viktig brikke i det arbeidet. Det viser også at det lønner seg å bruke gode, digitale løsninger. At Altinn helt fra starten i 2004 har gjort det mulig for bedriftene å rapportere direkte fra sine datasystemer, har vært helt avgjørende. Mange land misunner oss denne muligheten, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Over 3600 næringslivsledere over hele landet deltok i undersøkelsen, som Opinion utførte på vegne av Digitaliseringsdirektoratet i august. Bedriftene som ble intervjuet, representerte både små, mellomstore og store bedrifter fordelt på ulike bransjer.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

På spørsmål om de kan anslå hvor mye tid bedriften deres sparer på hver enkelt innrapportering gjennom Altinn, svarer bedriftslederne i gjennomsnitt 149 minutter – eller i praksis 2½ time. Med over 14 millioner innrapporteringer fra næringslivet i 2019 og en timekostnad på 600 kroner, tilsvarer dette en årlig innsparing for næringslivet på 15,9 milliarder kroner på landsbasis. 

Resultatene fra Altinn-undersøkelsen underbygges av den årlige Paying Taxes-undersøkelsen, som PwC utfører på vegne av Verdensbanken i 190 land. Der framkommer det at en referansebedrift i gjennomsnitt bruker 79 timer på skatte- og avgiftsrapportering i Norge hvert år. Til sammenligning vil den samme bedriften bruke 132 timer i Danmark, 175 timer i USA og 218 timer i Tyskland – og, hold dere fast, over 1500 timer i Brasil. Her snakker vi altså om sparte ukeverk for norsk næringsliv – og det bare på skattemelding, mva-rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. En rekke andre skjema kommer i tillegg.

Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

– Den forenklingen som Altinn har kunnet tilby næringslivet i over 15 år, er helt unik i verdenssammenheng. Den gjør at norske bedrifter kan bruke mer tid på verdiskaping, utvikling og innovasjon og mindre tid på byråkrati og rapportering. Utviklingen og forbedringen av Altinn er en viktig del av regjeringens forenklingsarbeid, sier næringsminister Iselin Nybø.

Digitaliseringsdirektoratet overtok ansvaret for Altinn fra Brønnøysundregistrene 1. januar 2020. Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius kan fortelle at første versjon av en helt ny, skybasert Altinn-plattform ble produksjonssatt i juni.

– At næringslivet opplever store tidsbesparelser ved bruk av Altinn, er svært gledelig. Likevel er vi på ingen måte i mål. Andre land satser nå stort på digitalisering og forenkling og puster oss i nakken. Det betyr at hvis norsk næringsliv skal beholde forspranget, må vi fortsette satsingen på Altinn og andre brukervennlige fellesløsninger. Vi har store ambisjoner for den nye Altinn 3-plattformen og våre andre fellesløsninger som vil være viktige byggeklosser for å realisere ambisjonene i regjeringens digitaliseringsstrategi, sier Sutorius.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Digitaliseringsdirektøren påpeker at Altinn må dele æren for de formidable innsparingene med alle tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet, ikke minst Skatteetaten. 

– Regnskapsførerne, revisorene og næringslivets systemleverandører skal også ha stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering er blitt såpass tidsbesparende. Og sist, men ikke minst skal næringslivet ha ros for at nær 100 prosent av selskaper og næringsdrivende har tatt i bruk det digitale økosystemet for rapportering via Altinn, understreker Sutorius.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.