hewlett packard pc

Næringslivet i Nordland sparer 680 millioner på Altinn

I en fersk spørreundersøkelse oppgir næringslivsledere at Altinn sparer bedriftene for masse tid – faktisk så mye at den sparte tidsbruken i Nordland alene tilsvarer 680 millioner kroner per år.  På landsbasis... Les mer »
abonner

Altinn vant pris for god design

Altinn mottok nylig German Design Award, som hvert år deles ut til gode designprosjekter fra hele Europa. Det er det tyske designrådet som står bak German Design Award. I juryens begrunnelse for... Les mer »
apple mac virus

Fylkesmannen i Nordland: Flere verger sender inn regnskap digitalt

En gang pr år skal de vergene som har regnskapsplikt sende inn et «regnskap» for foregående år. Dette består av en fullstendighetserklæring, kopi av skattemeldingen og bankutskrifter. Dette utgjør en stor mengde... Les mer »
Brønnøysundregistrene

Norge best i EU/EØS

Norge scorer høyest blant alle EU/EØS-landene i brukertest av informasjon til utlendinger som ønsker å starte virksomhet. Alle land som omfattes av EUs tjenestedirektiv er pliktig til å ha ett felles kontaktpunkt... Les mer »