Nå kan næringslivet ta i bruk frihandelsavtalen med Storbritannia

bridge

Fra 1. desember kan næringslivet ta i bruk frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. Dette bidrar til at handelen, verdikjedene og konkurransekraften videreføres etter brexit.

I sommer ble Norge enige med Storbritannia om den mest omfattende frihandelsavtalen noensinne, med unntak av EØS-avtalen. Nå kan avtalen tas i bruk.

– Dette er gode og etterlengtede nyheter for norske bedrifter og arbeidsplasser. Forutsetningene er nå på plass for at handelen med en av våre viktigste handelspartnere kan fortsette å vokse, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Storbritannia er Norges nest viktigste enkeltmarked, etter EU. Bare i 2020eksporterte norske bedrifter varer for nesten 135 milliarder kroner til Storbritannia, mens importen var på om lag 42 milliarder kroner.

Les også:  14 omkom i trafikken i mars

– Samhandelen, investeringene og næringssamarbeidet med Storbritannia bidrar til økt verdiskaping, sysselsetting og innovasjon i Norge, sier næringsministeren.

Norske industribedrifter får videreført tollfrihet, slik at norske eksportører ikke møter mer tungrodde tollprosedyrer i Storbritannia enn konkurrenter fra EU. Det blir også lettere å få tollfritak ved eksport til Storbritannia.

– Selv om avtalen ikke erstatter den viktige tilknytningen vi hadde gjennom EØS-avtalen, sikrer den norske bedrifter minst like god tilgang til det britiske markedet som EU-landene. Dette er avgjørende for at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig ute i verden, sier Vestre.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Frihandelsavtalen bidrar også til forutsigbarhet for norske investorer og tjenesteleverandører. Avtalen gjør blant annet at norske bedrifter kan etablere seg og selge tjenester i Storbritannia under forutsigbare rammevilkår, og legger til rette for at britiske virksomheter kan fortsette sin virksomhet i Norge.

Frihandelsavtalen sikrer videreføring av alle tollpreferanser for sjømat som Norge hadde mens Storbritannia var medlem av EU. I tillegg innebærer avtalen forbedringer for enkelte, viktige produkter, som tollfrihet for fryste pillede reker fra 2023.

– Nå sikrer vi nødvendig forutsigbarhet i handelen med sjømat til et av våre desidert viktigste eksportmarkeder. Avtalen bidrar blant annet til at rekenæringen og hvitfisknæringen får konkurransedyktige tollbetingelser til Storbritannia. Dermed bidrar avtalen til verdiskapning og arbeidsplasser i norsk sjømatnæring, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Avtalen danner også et rammeverk for det videre samarbeidet mellom Norge og Storbritannia på det veterinære området som inkluderer handel med mat, fôrvarer og levende dyr. Avtalen innebærer at det legges opp til effektiv grensekontroll for å sikre at varer kommer raskt ut på markedet. Det er også enighet om at den norske eksporten skal få like gode vilkår som eksport fra EU. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.