Kulturminnefondet løftes fram i Granavollen-erklæringen

norge kultur

Kulturminnefondet styrkes i den nye regjeringsplattformen. Dermed er framtida lys for enda flere private eiere av kulturminner.

I Granavollen-erklæringen som ble lagt frem torsdag kveld, løftes Kulturminnefondet fram i kapittelet som omhandler kulturminner:

Regjeringen vil videreutvikle ordninger som motiverer til å bevare både materiell og immateriell kulturarv, og ivareta nye funn slik at også fremtidige generasjoner får glede av viktige kulturminner. Regjeringen vil styrke Kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. 

Les også:  Roser utbyggingen av sørfold-tunnelene

– Dette vil gjøre Kulturminnefondet i stand til å hjelpe enda flere private eiere som vil pusse opp viktige kulturminner over hele landet, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Samtidig vil Regjeringen blant annet synliggjøre kulturminner og kulturhistoriske verdier som en ressurs i samfunnsutviklingen. En samfunnsøkonomisk analyse av Kulturminnefondet som tilskuddsordning, viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets virksomhet, er betydelig. En stor del av kulturminnene endres fra å ikke være i bruk, til å bli tatt i bruk til næringsvirksomhet som for eksempel serverings- og overnattingssted.

Les også:  Ny lydbok: Bruker KI for stemmen til Kunt Hamsun i "Sult"

– Vi ser at framtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Når eierne lykkes i å ivareta kulturhistoriske verdier, resulterer dette som regel i næringsutvikling som gir lønnsomhet, og dermed muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtida, sier Bjørgen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.