Midlertidig havdelingstiltak i Finnmark for alle fartøy over 21 meter

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak for alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 N i tidligere Finnmark fylke.

Det ble gitt forlenget høringsfrist i første del av høringssaken om kysttorsk og havdeling etter anmodning fra flere aktører. Fiskeridirektoratet jobber fortsatt med oppsummering av høringen, og har ikke oversendt sine vurderinger til departementet enda.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

– Jeg forstår at mange er utålmodig og ønsker at det innføres tiltak, men her handler det om å ta ting i riktig rekkefølge. Vi kan ikke forskuttere våre vurderinger før vi har fått sett nærmere på høringsinnspillene. Jeg har derfor besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak i tidligere Finnmark fylke, der alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap må fiske utenfor grunnlinjen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen.

Det er også besluttet utsatt høringsfrist til 30. april 2023 i del II av høringen om havdeling og kysttorsktiltak.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.