Mestring og motivasjon under krevende forhold i Øvelse Salten

Foto: Per-Inge Johnsen

Over 700 soldater deltok i «Øvelse Salten», en ti-dagers øvelse som styrket samhold og militære ferdigheter i avdelingene som øvde til tross for utfordringer med kaldt vær.

Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14 (HV-14) har nylig gjennomført en militærøvelse kalt «Øvelse Salten». Øvelsen fant sted i hele Salten-regionen fra torsdag 16. mars til søndag 26. mars og involverte over 700 soldater.

Oberstløytnant Finn Ola Helleberg, sjef for HV-14, var veldig fornøyd med måten treningen som ble gjennomført, til tross for en alvorlig episode med en lysrakett.

– Jeg er imponert over innsatsen som ble lagt ned under øvelsen, og ikke minst motivasjonen og forsvarsviljen blant soldatene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er de føler det er meningsfylt å å være på årlig trening og få trene på militære ferdigheter, sier Helleberg.

Det var en alvorlig episode med en lysrakett som kom inn mot en høyt trafikkert vei. Hendelsen vil følges opp på flere måter, inkludert en rutinemessig kartlegging av hendelsesforløpet som grunnlag for en rapport som oversendes Heimevernsstaben. Episoden understreker viktigheten av at soldatene får trent med det utstyret de er satt opp med.

– Det at soldatene får tid til å trene og forberede seg til de oppgavene de skal løse, er utrolig viktig, spesielt når det er så mange soldater involvert, sier Helleberg

Situasjonen i Europa har vist at Heimevernet er mer aktuelt enn noensinne, noe som kan ha bidratt til den økte motivasjonen blant soldatene som har vært inne og fått oppfrisket den grønne kompetansen som enkeltmannsferdighetene de har øvd på.

– Øvelse Salten har vært en viktig øvelse for HV-14, soldatene har vist stor innsats og motivasjon for å løse de oppdragene HV har i sin portefølje, til tross for utfordringene de har møtt. Gjennom øvelsen har soldatene forbedret sine militære ferdigheter og styrket samholdet i avdelingen, noe som er avgjørende for å sikre en effektiv og godt forberedt avdeling, forteller distrikssjefen.

Troppsjef fenrik Lars Erik Gullerud (46), som jobber til daglig som teamleder på teknisk avdeling i Signal Bredbånd og har vært i Heimevernet siden 2001, var også godt fornøyd med øvelsen og påpekte noen utfordringer og mestring under øvelsen.

– Til tross for at det har vært kaldt under øvelsen, har soldatene opplevd mestring. Det er spesielt å sove i telt i -15 grader med resten av laget, vi har hatt fokus på samhold i avdelingen siden det under pandemien og landsskytterstevnet var vanskelig å få til den gode soldatfølelsen fordi soldatene sov hjemme og ikke var sammen hele døgnet kunne vi ikke ha like mye fokus under de treningene, sier Lars Erik Gullerud.

Gullerud forteller videre at soldatene har vært fornøyde med god tilgang på løsammunisjon, slik at når de øver på stridsdriller kan avfyre våpenet på en normal måte og øvelsen ble mer realistisk enn om man bare roper pang, og at soldatene har opplevd stor fremgang på de grønne tjenestene under øvelsen.

– Det som var det viktigste for at øvelsen ble så bra, er at vi har fått et enormt kompetanseløft i troppene. Vi sendte mange på lederkurs i fjor etter ekstrabevilgningene til regjeringen. Heimevernets kurs er så gode at foruten det faglige påfyllet de kom med, så kom det mange unge lagførere og nestlagførere tilbake med masse engasjement og iver som i år smittet videre på alle. Så om noen vurderer å ta lederutdanning i Heimevernet, er det bare å melde seg på for instruktørene i HV-14 som gjør en kjempejobb, avslutter Gullerud.

Foto: Per-Inge Johnsen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.