Melder Norge på europeisk batterisatsing

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil koble Norge på batterisatsingen IPCEI EuBatIn. 5 norske batteriprosjekter er nå i startgropa. Medlemskap vil gi norske selskaper tilgang på finansiering, nye markeder og europeisk samarbeid.

– Regjeringen har jobbet målrettet det siste halvannet året for å få Norge med i den felles europeiske batterisatsingen. I går ga vi endelig beskjed til Tyskland om at vi er klare for å gå videre. Ved å koble oss på batterisatsingen gir vi norske bedrifter muligheten til å ta prosjektene sine til nye høyder og utforske nye eksportmarkeder, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Torsdag møtte næringsministeren representanter fra de norske selskapene som har søkt om å delta: Beyonder, Cenate, Hydro, Morrow og Vianode. Om et par uker er de igjen samlet på et nettverkingsarrangement i Berlin i regi av EuBatIn.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

– Utenfor IPCEI er vi begrenset av statsstøtteregelverket, og har mindre spillerom enn andre land. IPCEI er Champions League for store batteriprosjekter, og vi har alle sett at nordmenn kan dominere der. Nå sender vi Norges elitelag i batterier til Berlin for å finne europeiske prosjektpartnere, sier Vestre.

IPCEI står for «Important Projects of Common European Interest», eller «Viktige prosjekter av allmenneuropeisk interesse», og er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk. IPCEI-ene innebærer at medlemslandene samarbeider om prosjekter innen strategisk viktige verdikjeder, der statene får anledning til å fravike de ordinære reglene om statsstøtte for spesielt innovative prosjekter i samarbeid over grensene, og av særlig strategisk betydning.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

Det er igangsatt to IPCEI-er for batterier. Tyskland koordinerer den ene – EuBatIn – som Norge vil koble seg på. Koordineringsprosessen på europeisk nivå skal etter planen løpe frem mot sommeren. Regjeringen tar en endelig beslutning om deltakelse etter det.

– Norge skal sitte i førersetet for utviklingen av grønn teknologi og batterier. Derfor lanserte vi i fjor batteristrategien og et grønt industriløft, der staten tar risikoavlastning. Men vi trenger ikke, og bør ikke, gjøre alt alene, sier næringsministeren.

Innovasjon Norge har et koordineringsansvar for IPCEI og gjennomførte i februar en nasjonal interessekartlegging for en utvidelse av IPCEI EuBatIn, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Initiativet har som mål å utvikle en konkurransedyktig, innovativ og bærekraftig verdikjede for batterier i Europa.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

– Når norske bedrifter får muligheten til å delta i denne IPCEI-en betyr det adgang til viktige europeiske partnere og markeder. I Norge har vi fremragende kompetanse innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske storsatsingen på batterier og utviklingen av grønn industri og grønne energiløsninger, sier Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.