Mattilsynet fortsetter å tillate termisk avlusning i lakseoppdrett

laks

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre. 

Mattilsynet vil følge opp konsekvensene lusebehandlingen har for fisken. Dette betyr at det vil være mulig å benytte termisk behandling mot lakselus dersom effekten mot lusa er god og behandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte. 

Les også:  Coop vil gjøre det lettere for kunden å velge sunt brød

Næringen må fortsette arbeidet både med å forbedre metoden for å sikre forsvarlig fiskevelferd, og med å kartlegge om metoden gir den nødvendige effekten på lakselusa.  

Forebygging er alltid viktigere enn behandling. God drift reduserer velferdsutfordringene for fisken og gir mindre behov for lusebehandling, inkludert f.eks. termisk avlusning. 

– Vi ser at enkelte aktører lykkes godt med dette i dag. Vi forventer at hele næringen driver etter den samme høye standarden. Dette betyr mer vekt på forebygging mot luseangrep, slik at behovet for behandling reduseres. Næringen må sørge for at driften er innrettet mot god fiskevelferd gjennom hele 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.