Må ha norsk kvote for å fangste snøkrabbe

Nærings- og fiskeridepartementet

EU vil legge til rette for at medlemsstatene kan drive snøkrabbefangst i norske farvann. – Det holder ikke med lisenser fra EU, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Europakommunikasjonen foreslår nok en gang at medlemslandene kan utstede snøkrabbelisenser. Forslaget om inntil 20 snøkrabbelisenser i 2020 strider både med Norges suverene rettigheter som kyststat og med en avgjørelse i Norges Høyesterett.

– Det skuffer meg at EU vil gjenta denne handlingen. Det holder ikke med lisens fra EU. Skal man fangste snøkrabbe må man ha norsk kvote, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

Ifølge havretten kan ikke andre land gi fartøyene sine lisenser til snøkrabbefangst på norsk kontinentalsokkel uten samtykke fra Norge. Det vil si at EU-fartøy bare kan fangste snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel dersom de har fått kvote til dette gjennom den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU.

– Vi er rede til å gjenoppta diskusjonene om snøkrabbe i de bilaterale forhandlingene. Dette forutsetter imidlertid at EU respekterer Norges suverene rettigheter på kontinentalsokkelen, sier Nesvik.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

De bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU finner sted i månedsskifte november/desember. EUs kvoteordning for 2020 skal endelig vedtas på EUs Rådsmøte 16. og 17. desember.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.