LESERINNLEGG: NAV-skandalen på tilliten løs

juristforbundet

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket har sendt sjokkbølger gjennom det norske samfunnet. Dette er en svært alvorlig svikt.

Av Juristforbundets president Håvard Holm.

Alle sider ved saksforholdet er ikke klarlagt, og det er derfor ikke grunnlag for å trekke for bastante konklusjoner nå. Men ut fra det som så langt er offentlig kjent, synes det klart at alle rettssikkerhetsgarantier har sviktet overfor de mange personer som har blitt forfulgt, sivilrettslig eller strafferettslig, på et uriktig grunnlag. Vi står overfor en omfattende systemsvikt som har rammet svært mange mennesker. Det gjør dypt inntrykk å høre om de mange enkeltskjebner i kjølvannet av denne saken.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Det forhold at en rekke personer har blitt anmeldt, tiltalt og straffet for bedrageri, basert på en uriktig forståelse av et underliggende regelverk, er utvilsomt den mest alvorlige konsekvens av de feil som er gjort. For en rettsstat som vår, er dette en svært alvorlig svikt.

Heldigvis har vi ordninger som skal rette opp i feil som er gjort i rettssystemet, og som utvilsomt vil bli tatt i bruk her. Straffesaker kan gjenopptas og de domfelte frifinnes, og erstatning kan tilkjennes de som urettmessig har vært gjenstand for strafforfølgning. For mange er det imidlertid grunn til å tro at dette vil bli en relativt mager trøst. Og både for de som er direkte berørt, og for samfunnet for øvrig, vil saken utvilsomt være egnet til å svekke tilliten til så vel offentlig forvaltning som til rettsvesenet.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Dette må vi som samfunn ta på det største alvor. Norge er et land med høy grad av tillit, både borgerne imellom, og mellom borgerne og myndighetene. Det betyr på den ene side at vi har mye å tape, men på den annen side at vi har et godt fundament å bygge på når tilliten skal gjenreises.

Når det gjelder rettsvesenet, føler jeg meg trygg på at alle aktører, påtalemyndigheten, advokatene/forsvarerne og domstolene, umiddelbart vil ta grep for, så langt det er mulig, å hindre noe tilsvarende i fremtiden.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Når det gjelder forvaltningsvirksomhetene, imøteser jeg i denne omgang den eksterne gransking som er varslet i NAV. Men jeg håper at den aktuelle saken allerede har ført til at mange etater retter et kritisk blikk mot egen virksomhet, for å være trygge på at innbyggernes rettssikkerhet på de ulike forvaltningsområder, er ivaretatt.

Juristforbundet vil følge alle sider av denne saken nøye, og bidra der det er naturlig.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.