Luftambulansesaken: FrP med fire krav til helseministeren

frp

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talskvinne for Fremskrittspartiet, og Bengt Rune Strifeldt, Stortingsrepresentant fra Finnmark, er sterkt bekymra for situasjonen i luftambulansetjenesten i Nord-Norge og ber Helseministeren ta grep.

Det har i tiden før og etter at ny operatør for Luftambulansetjenesten overtok ansvaret for tjenesten kommet gjentatte bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte for leger og sykepleiere tilknyttet tjenesten.

Slike bekymringsmeldinger må tas tilstrekkelig på alvor og det må settes inn tilstrekkelige ressurser slik at befolkningen og helsepersonell i Nord-Norge kan være trygg på at Luftambulansen er tilgjengelig.

Det er satt inn store ressurser for å avbøte situasjonen. Tidligere har man satt inn Forsvarets helikopter, men man har også satt inn ekstra ressurser rundt de øvrige delene av ambulansetjenesten. Det er satt inn ekstra mannskap både ved Flykoordineringssentralen, ekstramannskap knyttet til helikoptertjenesten og bilambulansetilbudet er styrket.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Beredskapssituasjonen er redusert og ikke optimal, men den er forsøkt ivaretatt.

– Det eneste som betyr noe nå er å få beredskapen på plass. Det ligger ingen prestisje i denne kontrakten for vår del, pasientens trygghet og sikkerhet er viktigst, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i FrP.

I helgen har det vært nye avvik ved at fem av elleve ambulansefly har vært tatt ut av beredskap pga. tekniske utfordringer. Det er en svært alvorlig situasjon at fem av elleve ambulansefly er ute av beredskap pga. tekniske utfordringer. Dette er riktignok redusert til fire fly, men like fullt alvorlig.

– Vår tillit til Helse Nord RHF (HN) og Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) er svært svekket og ingen kan svare for når luftambulansen i Nord-Norge vil være i normal situasjon igjen, sier Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant fra Finnmark.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

– Vi krever nå at det settes Helseminister Bent Høie setter inn flere nødvendige tiltak slik at helsepersonell og befolkning i Nord-Norge kan være trygg på at Luftambulansetjenesten er tilgjengelig og i beredskap når behov oppstår. Og at operatøren leverer i henhold til kravene i kontrakten Luftambulansetjenesten er i normalsituasjon, legger han til. 

Åshild Bruun-Gundersen og Bengt Rune Strifeldt har i dag hatt møte med Helseminister Bent Høie og fremmet FrPs krav i den videre prosessen.

FrPs fire krav:

  • Sikre luftambulanseberedskapen i henhold til de kvalitetskrav som operatør er forpliktet til gjennom kontrakten. 
  • Pålegge Helseforetakene å inngå avtale om å om nødvendig ta i bruk inntil fem av ambulanseflyene tilhørende den tidligere operatøren slik at disse kan settes inn i tjenesten. En slik løsning må være frem til operatøren kan gi garantier for at kvalitetskravene i inngått kontrakt overholdes og beredskapen er i en normalsituasjon. Dette må ikke gå på bekostning av oppfølgingen av selskapets egne fly som i dag står på bakken, men som et tillegg til dette.
  • Sørge for at det i tillegg stilles nødvendige ressurser tilgjengelig ved å innleie andre operatører og bistand fra Forsvaret, slik at det til enhver tid er opp til 100 % beredskap i luftambulansetjenesten i Nord-Norge umiddelbart og i tiden fremover.
  • Når vi oppnår en normalsituasjon, må helseministeren det sørges for at brudd på kontrakten må få konsekvenser for operatøren. I dag er vårt fokus på å få beredskapen på plass. 
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.